Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris per l'adjudicació de contractes basats

L’adjudicació dels contractes basats es podrà fer, a criteri de qui realitzi la licitació:


A) Seguint un criteri de preu, on s’escollirà l’oferta més econòmica.
B) Seguint un criteri a partir de la puntuació obtinguda a l’acord marc pels criteris qualitatius.
C) Seguint un criteri tècnic i de preu.


B) Seguint un criteri a partir de la puntuació obtinguda a l’acord marc pels criteris qualitatius.

En cas d’adjudicar el contracte basat a partir de la puntuació obtinguda a l’acord marc pels criteris qualitatius, es tindrà en compte la puntuació obtinguda a l’acord marc en els criteris qualitatius tècnics i en els criteris qualitatius de compromís mediambiental; i no es tindrà en compte la valoració obtinguda en els criteris qualitatius de l’eina de seguiment. Es poden consultar aquestes puntuacions al fitxer que podreu descarregar mitjançant aquest enllaç.

La valoració s’efectuarà com s’indica:

1) Es calcularan els Factors de ponderació de cada Proveïdor i Lot segons la següent fórmula:

Factor de ponderació del Proveïdor i Lot = Puntuació dels criteris Qualitatius del Proveïdor i Lot / Puntuació màxima dels criteris Qualitatius d’aquest Lot

2) Per a cada una de les ofertes presentades al contracte basat es calcularà el preu ponderat mitjançant la següent formula:

Preu ponderat de l’oferta = Preu ofert / Factor de ponderació del Proveïdor i Lot


3) Per a cada una de les ofertes presentades al contracte basat es calcularà la seva puntuació mitjançant la següent formula:

Puntuació de l’oferta = 100 * Mínim dels Preus ponderats / Preu ponderat de l’oferta

Els resultat serà un valor entre 0 i 100 que correspondrà a la puntuació de l’oferta. Finalment, s’escollirà l’oferta amb la puntuació més alta.

 

C) Seguint un criteri tècnic i de preu.

En cas d’adjudicar el contracte basat seguint un criteri tècnic i de preu caldrà que es realitzi i comuniqui en realitzar la licitació basada, uns Plecs o requeriments tècnics amb els criteris de valoració de les ofertes.