Comparteix:

Accés i menú del panell de Gestió Econòmica

Com accedir a la plataforma i visualitzar el menú del panell de Gestió Econòmica

Un usuari amb permisos de gestió econòmica, pot accedir amb el seu usuari i contrasenya de la UPC, mitjançant el botó d’accés.


Un cop hem accedit a la plataforma, a la pàgina principal, podem observar que tenim permisos de gestió econòmica, comprovant que en el nostre perfil ens mostra el rol de Gestor Econòmic o bé al menú d’usuari ens mostra l’opció de Tauler econòmic.

OBSERVACIÓ: En el cas que no ens aparegui, cal contactar amb eATIC per demanar l’accés.


Fent clic a l’apartat Taulell econòmic ja podem accedir a l’espai de gestió econòmica: