Vés al contingut (premeu Retorn)

2. Creació de Serveis TIC

2.1. Edició de les dades

Una vegada identificats com a usuaris, es pot crear un nou Servei TIC accedint al cercador i clicant a Afegeix i després Servei TIC. A continuació s'obrirà el formulari de creació d'un Servei TIC, on es demana informació com el títol, la descripció o el resum del servei.

Tant el títol, com la descripció i el resum del servei s'utilitzen per a cercar serveis per cadena de text, com està descrit en la secció 1, i es mostren als resultats de cerca juntament amb la seva imatge de capçalera. D'aquí la importància que aquests camps continguin paraules claus que ajudin a la cerca del servei que s'està creant.

L'identificador gn6 s'utilitza per a recuperar els problemes associats al servei que s'han registrat al sistema gn6. Si no s'especifica cap cadena, els problemes es recuperen del propi lloc web de Serveis TIC i es corresponen amb els problemes creats a dins del servei en qüestió (consultar més avall la secció 2.3. Afegir Problemes).

Identificador indicadors és la cadena que identifica el servei de manera única al servei web Indicadors TIC. Si s'especifica l'identificador i el servei té indicadors associats, aquests es mostraran al portlet d'indicadors, que es troba a la part inferior dreta de la pàgina principal del servei.

Ordre indicadors és una expressió que defineix l'ordre en el qual s'han de mostrar els indicadors del servei al portlet d'indicadors. Aquesta expressió es construeix en base a l'ordre per defecte dels indicadors, que és el que es mostra quan no hi ha cap ordre indicadors especificat. Així, si l'ordre per defecte és el següent:

 • Nombre d'elements creats
  •  Al darrer mes          153
  • Total                         532
 • Nombre d'usuaris registrats
  • Al domini anterior     200
  • A tots els dominis   1502

L'expressió "2.1, 1.2" com a valor d'ordre indicadors mostraria la informació anterior en el següent ordre:

 • Nombre d'usuaris registrats
  • Al domini anterior     200
 • Nombre d'elements creats
  • Total                         532

Els camps prestador, ubicació, tipologia i àmbit poden tenir més d'un valor simultàniament i s'utilitzen com a filtres de cerca al cercador de serveis.

Una vegada emplenats els camps i desprès de fer clic sobre el botó Desar situat a la part inferior del formulari, el sistema mostrarà la vista del servei creat.

2.2. Afegir notificacions

Un servei pot tenir notificacions associades que es mostren a la seva vista sota la columna Notificacions. Per a associar notificacions a un servei, cal fer clic en la pestanya Continguts, que apareix damunt del nom del servei a la seva vista una vegada estem identificats al portal de Serveis TIC.

Al llistat de continguts que apareix, cal fer clic en Notificacions. Es mostrarà el llistat de les notificacions associades al servei, inicialment buit. En aquesta nova vista, s'ha de fer clic en Afegeix... i després en Notificació TIC.

S'han d'omplir al menys els camps títol, cos de la notificació i tipus de notificació. El nom de la notificació es mostrarà a la columna Notificacions de la vista del servei. Depenent del tipus de la notificació, la icona que apareixerà al costat del nom en aquesta columna serà distinta. Cal assegurar-se que l'estat de la notificació és Públic per a que aparegui en la columna de notificacions del servei.

Si la notificació es marca per a que aparegui en la pàgina d'inici, tant la columna Notificacions del servei com el slider de notificacions generals de la pàgina d'inici mostraran la notificació. Cal remarcar que l'ordre en que apareixen les notificacions als dos llocs és sempre cronològic per data de creació, i per tant les més recents apareixeran primer.

2.3. Afegir problemes

En cas que el problemes associats al servei no es recuperin del sistema gn6, es poden crear problemes manualment i apareixeran sota la columna Problemes de la vista del servei.

Per a associar problemes a un servei, cal fer clic en la pestanya Continguts, que apareix damunt del nom del servei a la seva vista una vegada estem identificats al portal de Serveis TIC.

Al llistat de continguts que apareix, cal fer clic en Problemes. Es mostrarà el llistat dels problemes associats al servei, inicialment buit. En aquesta nova vista, s'ha de fer clic en Afegeix... i després en Problema.

S'ha d'omplir al menys el camp assumpte i tenir en compte que els problemes s'ordenaran en la columna Problemes de la vista del servei en funció de la seva data de creació, de més a menys recent. Per tant, es recomana especificar la data de creació del problema quan s'introdueixen les dades.

Si el camp URL es deixa buit, la URL on ens dirigirà el navegador web quan fem clic a l'assumpte d'un problema sota la columna Problemes serà la de la vista bàsica Genweb del problema, és a dir, una enumeració simple de les seves propietats. Si pel contrari introduïm una URL, el navegador ens dirigirà a aquesta URL al fer clic.

Una vegada canviat l'estat del problema a Públic, aquest apareixerà a la columna Problemes del servei.

2.4. Afegir banners

Els banners associats a un servei es mostraran en la part esquerra del servei, a sota del banner d' eATIC.

Per a associar banners a un servei, cal fer clic en la pestanya Continguts, que apareix damunt del nom del servei a la seva vista una vegada estem identificats al portal de Serveis TIC.

Al llistat de continguts que apareix, cal fer clic en Banners. Es mostrarà el llistat dels banners associats al servei, inicialment buit. En aquesta nova vista, s'ha de fer clic en Afegeix... i després en Banner.

Al menys el títol del banner s'ha d'especificar i es recomanable especificar també la URL de forma que els visitants del lloc web puguin accedir al servei fent clic al banner.

Una vegada canviat l'estat del banner a Públic, aquest apareixerà a la part esquerra de la vista del servei.