Comparteix:

Manual editor de serveis

Aquest manual explica com afegir i documentar serveis TIC

Afegir servei TIC 

Una vegada identificats com a usuaris, tenim dues maneres per crear un nou servei

  1. Nou servei des del servei model o de mostra
  2. Nou servei afegint un serveiTIC en el portal

A continuació es detalla cada un d'aquests mètodes.

1. Nou servei des del servei model

Si es vol crear un servei TIC amb una plantilla model que ens ajudi a tenir la guia d'estil de cada un dels apartats, el que farem és copiar el servei model o de mostra i renombrar-lo amb el nom del nostre servei.

En la pàgina principal de serveis TIC anar a l'apartat Continguts i buscar el servei Model, seleccionar-lo, copiar-lo i canviar-li el nom, s'ha de canviar el títol del servei i el nom curt. A partir d'aquest moment ja tenim el servei creat amb les plantilles de com documentar-lo, seguint les instruccions de l'apartat 2. Nou servei afegint un serveiTIC en el portal, podrem configurar el nou servei

Nota: si necessites ajuda pots buscar informació en el manual per a editors del Genweb

El nou servei no pot tenir el mateix nom que la instància genweb que l'allotja, ja que aquest nom és una paraula reservada. Per exemple: Més enllà del domini definitiu (nom.upc.edu), si la instància (l'oferida al desenvolupament) es diu genweb6.upc.edu/nom, el nom del servei TIC creat ha de tenir un nom curt diferent. És a dir, podríem crear-lo com a "Un altre nom" i després reanomenar el servei com a títol nom i un altre nom curt diferent a "nom".

2. Nou servei afegint un serveiTIC en el portal

Una vegada identificats com a usuaris, es pot crear un nou Servei TIC accedint al cercador i clicant a Afegeix i després Servei TIC. A continuació s'obrirà el formulari de creació d'un Servei TIC, on es demana informació com el títol, la descripció o el resum del servei. 

Tant el títol, com la descripció i el resum del servei s'utilitzen per a cercar serveis per cadena de text, com està descrit en la secció 1, i es mostren als resultats de cerca juntament amb la seva imatge de capçalera. D'aquí la importància que aquests camps continguin paraules claus que ajudin a la cerca del servei que s'està creant.

Altres dades que s'han d'introduir:

Nom i correu electrònic del responsable funcional: Nom i correu electrònic de la persona responsable funcional del servei

Imatge de capçalera: és la imatge de la pàgina del servei, la mida recomanada de la imatge és de 1280x130 pixels. És una imatge molt allargada.

Imatge del servei en el resultat de cerca: És la imatge que es mostra en el cercador facetat, és recomanable que sigui la mateixa imatge que la del servei, però en un format més reduït, les mides recomanades son: 180x150 pixels.

L'identificador gn6 s'utilitza per a recuperar els problemes associats al servei que s'han registrat al sistema gn6. Si no s'especifica cap cadena, els problemes es recuperen del propi lloc web de Serveis TIC i es corresponen amb els problemes creats a dins del servei en qüestió (consultar més avall la secció 2.3. Afegir Problemes).

Identificador indicadors: Identificador que s'utilitza per consultar els indicadors del servei a la API d'indicadors, es recomana que l'identificador coincideixi amb el nom del servei, tal i com esta escrit en aquesta pàgina.

Facetes: Els camps Prestador, Ubicació, Tipologia i Àmbit poden tenir més d'un valor simultàniament i s'utilitzen com a filtres de cerca al cercador de serveis. Definició de les facetes i utilització:

  • Prestador: actualment no s'utilitza
  • Ubicació: Correspon a la faceta Usuaris del cercador
  • Tipologia: Correspon a la faceta Tipus d'eina o servei del cercador
  • Àmbit: Correspon a la faceta Àmbit del cercador

Comentaris en la pàgina principal del servei.

En mode edició, pestanya configuració es pot seleccionar si es volen comentaris a la pàgina o no. Pots consultar aquí com fer-ho

Una vegada emplenats els camps i desprès de fer clic sobre el botó Desar situat a la part inferior del formulari, el sistema mostrarà la vista del servei creat. Per que el servei sigui públic s'ha de passar a l'estat públic.

Afegir notificacions

Un servei pot tenir notificacions associades que es mostren a la seva vista sota la columna Notificacions. Per a associar notificacions a un servei, cal fer clic en la pestanya Continguts, que apareix damunt del nom del servei a la seva vista una vegada estem identificats al portal de Serveis TIC.

Al llistat de continguts que apareix, cal fer clic en Notificacions. Es mostrarà el llistat de les notificacions associades al servei, inicialment buit. En aquesta nova vista, s'ha de fer clic en Afegeix... i després en Notificació TIC.

S'han d'omplir al menys els camps títol, cos de la notificació i tipus de notificació. El nom de la notificació es mostrarà a la columna Notificacions de la vista del servei. Depenent del tipus de la notificació, la icona que apareixerà al costat del nom en aquesta columna serà distinta. Cal assegurar-se que l'estat de la notificació és Públic per a que aparegui en la columna de notificacions del servei.

El check de que aparegui a la pàgina principal ha deixat de tenir efecte, totes surten.[Si la notificació es marca per a que aparegui en la pàgina d'inici, tant la columna Notificacions del servei com el slider de notificacions generals de la pàgina d'inici mostraran la notificació. Cal remarcar que l'ordre en que apareixen les notificacions als dos llocs és sempre cronològic per data de creació, i per tant les més recents apareixeran primer.]

Venciment: per norma general, però modificable segons criteri de l'editor

  • Aturades no planificades: 1 mes
  • La resta : 6 mesos

Afegir notificacions generals

Per a crear una notificació general es pot navegar a la carpeta Notificacions, que es troba a dins del directori ca, o arrel d'idioma català. Per a navegar a aquest directori l'usuari ha de estar identificat i, dins de la pàgina Inici, fer clic en la pestanya Continguts, a la part superior esquerra de la pantalla.

Entre els continguts de la carpeta, hi ha la carpeta Notificacions, i fent clic en ella s'accedeix als seus continguts.

Una vegada a dins de Notificacions, es fa clic en Afegeix... i després en Notificació TIC i s'omplen les dades tal i com es descriu a la secció 2.2. Afegir notificacions.

Totes les notificacions creades a dins d'aquesta carpeta apareixen automàticament al slider de notificacions generals que es troba a la part superior de la pàgina d'inici.

Afegir problemes

En cas que el problemes associats al servei no es recuperin del sistema gn6, es poden crear problemes manualment i apareixeran sota la columna Problemes de la vista del servei.

Per a associar problemes a un servei, cal fer clic en la pestanya Continguts, que apareix damunt del nom del servei a la seva vista una vegada estem identificats al portal de Serveis TIC.

Al llistat de continguts que apareix, cal fer clic en Problemes. Es mostrarà el llistat dels problemes associats al servei, inicialment buit. En aquesta nova vista, s'ha de fer clic en Afegeix... i després en Problema.

S'ha d'omplir al menys el camp assumpte i tenir en compte que els problemes s'ordenaran en la columna Problemes de la vista del servei en funció de la seva data de creació, de més a menys recent. Per tant, es recomana especificar la data de creació del problema quan s'introdueixen les dades.

Si el camp URL es deixa buit, la URL on ens dirigirà el navegador web quan fem clic a l'assumpte d'un problema sota la columna Problemes serà la de la vista bàsica Genweb del problema, és a dir, una enumeració simple de les seves propietats. Si pel contrari introduïm una URL, el navegador ens dirigirà a aquesta URL al fer clic.

Una vegada canviat l'estat del problema a Públic, aquest apareixerà a la columna Problemes del servei.

Afegir banners

Els banners associats a un servei es mostraran en la part esquerra del servei, a sota del banner d' eATIC.

Per a associar banners a un servei, cal fer clic en la pestanya Continguts, que apareix damunt del nom del servei a la seva vista una vegada estem identificats al portal de Serveis TIC.

Al llistat de continguts que apareix, cal fer clic en Banners. Es mostrarà el llistat dels banners associats al servei, inicialment buit. En aquesta nova vista, s'ha de fer clic en Afegeix... i després en Banner.

Al menys el títol del banner s'ha d'especificar i es recomanable especificar també la URL de forma que els visitants del lloc web puguin accedir al servei fent clic al banner.

Una vegada canviat l'estat del banner a Públic, aquest apareixerà a la part esquerra de la vista del servei.

Apart de les notificacions pròpies de cada Servei TIC (mirar secció 2.2. Afegir notificacions), es poden crear notificacions de caràcter general. El contingut d'aquestes notificacions hauria d'estar relacionat amb el portal de Serveis TIC a nivell general.

Estructura del servei