Comparteix:

Administració

 

El menú d'administració conté les funcionalitats de configuració de l'aplicatiu. Aquestes funcionalitats únicament seran accessibles al  rol d'aministrador

Conceptes de retribució

Els conceptes de retribució són els items que configuren les nòmines dels empleats de la UPC. Per a cada concepte l'administrador configura el seu comportament en el càlcul de la tarifa segons els requisits de la normativa Europea  de justificació dels projectes.

Tarifes està integrat amb el sistema d'informació de recursos humans de la UPC (SPA) de manera que obté automàticament els conceptes de retribució de SPA. Cada cop que a SPA es crea un nou concepte de retribució, Tarifes envia una notificació via correu electrònic als administradors del sistema alertant de la creació d'un nou concepte i de la necessitats de configuració del nou concepte a Tarifes. Els conceptes no seran actius a Tarifes fins que l'administrador no porti a terme la seva configuració

La funcionalitat de configuració dels conceptes de retribució està estructurada en 3 pestanyes segons els conceptes estiguin pendents d'activar  o no:

 

 

La configuració de cada concepte es fa mitjançant els següents flags:

  • Actiu: indica si el concepte és elegible o no, és a dir si intervé en el càlcul de la tarifa o no
  • Quota patronal: el concepte forma part de la quota patronal de l'empleat
  • Prorrata: el concepte s'ha de prorratejar anualment segons la normativa de jstificació 
  • Tècnic: concepte que correspon a càlculs interns del procés de nòmina

 

 

Els conceptes de retribució no configurats a tarifes no tindran cap efecte en el càlcul de les tarifes. D'altre banda, en cas que a inicis de cada mes (dia 1 del mes) el sistema detecti que hi ha conceptes pendents de retribució, bloquejarà el càlcul de noves tarifes fins que els administradors del sistema configurin el comportament dels conceptes que estiguin pendents de configuració.

 

Hores anuals

Una de les variables del càlcul de la tarifa són les hores anuals treballades pel empleat. Mitjançant la configuració de les hores anuales es determina el nombre d'hores anuals segons col·lectiu.

 

Usuaris

Mitjançant aquesta funcionalitat els administradors de Tarifes gestionen l'autorització i rols dels usuaris amb accés a l'eina.