Comparteix:

Introducció

Què es Tarifes

És un servei que dóna suport al procés de càlcul dels costos directes de personal dels projectes  UPC amb entitats externes.

Tarifes obté del sistema d'informació de personal (SPA) i del sistema d'informació de gestió de projectes del CTT (SAP-ECOFIN) la informació necessaria pel procés de justificació del personal participant en els projectes. La informació per al càlcul de les tarifes s'obté de manera on-line mitjançant connexió amb els sistemes esmentats.

D'altre banda permet configurar els criteris de càlcul de les tarifes així com  la informació necessària per fer la justificació.

 

Accés a l'aplicació i rols d'usuari

Login

Podeu accedir a Tarifes mitjançant les credencials UPC (usuari i password intranets UPC) o mitjançant l'ús  del certificat digital. A tal efecte s'utilitza el mòdul de CAS de la UPC.


Rols d'usuari

 • Administrador: rol amb permissos per a realitzar qualsevol acció dins l'aplicatiu. L'administrador té accés a les funcionalitats de:
  • Justificació de projectes
  • Consulta de tarifa 
  • Administració dels conceptes que intervenen en el càlcul de les tarifes
  • Auditoria i traçabilitat de totes les accions realitzades amb l'eina
 • Tècnic CTT: rol amb permissos  a les funcionalitats de càlcul i consulta  de les tarifes
 • Consulta: rol amb permissos de visualització a funcionalitats de  consulta  de les tarifes