Vés al contingut (premeu Retorn)

Justificació de projectes

Mitjançant la funcionalitat de justificació d'un projecte podeu seleccionar el projecte a justificar i assignar les persones participants en el mateix. Un cop es disposa de la llista de participants el sistema us permet  calcular les seves tarifes, així com la resta de dades necessàries per a la justificació. 

La funcionalitat de justificació de tarifes està disponible a la pestanya de Tarifes:

 

 

Per portar a terme la justifiació cal que seleccioneu els següents criteris:

 • Codi projecte (la selecció es fa a partir de la informació del mestre de projectes de SAP-ECOFIN)
 • Data inici projecte
 • Data fi projecte
 • Llista de persones que participen en el projecte (la selecció es fa a partir de la informació de personal de SPA)

Per a cada persona que forma part de la justificació el sistema obté la següent informació associada al període seleccionat:

 • Col·lectiu
 • Data inici
 • Data fi
 • Hores productives (diàries/anuals) segons el col·lectiu al qual pertany l'empleat
 • Nombre de dies d'absentisme
 • Encàrrecs de col·laboració
 • Quota patronal
 • Total retribució
 • Tarifa/hora

 

 

 

D'altre banda, per a cada línia de càlcul de la tarifa de l'empleat, podeu consultar la informació de detall mitjançant les icones    que trobareu a  la dreta de cada línia.  La informació detallada que podeu consultar és:

 • El detall de cadascun dels trams a partir dels quals es calcula la tarifa, incloent tots els conceptes retributius en nòmina que són rellevants pel càlcul.
 • El detall dels encàrrecs de col·laboració
 • El detall de la fórmula de càlcul de la tarifa