Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa

Política d'adreçament i assignació d’IPs a la xarxa UPC


Els rangs d’adreçament IP que utilitza la UPC són de dos tipus. D’una banda es disposa del rang d’adreces privades 10.0.0.0/8 (10.X.Y.Z) - que serà el preferent per a les noves peticions - i d’altra, un rang d’adreçament públic 147.83.0.0/16 (147.83.X.Y) que ja es troba dividit i assignat entre les diferents Unitats de la Universitat.

Totes les adreces IP susceptibles de ser utilitzades a les xarxes de la UPC les classificarem en quatre grups distribuïts de la següent manera:


GRUP

RANG IP

DESCRIPCIÓ

I

(10.0.0.0 – 10.3.255.255)

Rang d'adreçament IP que no s'enruta i es reserva per fer-ne un ús privat. Els administradors podran utilitzar les adreces IP d'aquest rang de manera lliure.

II

(10.8.0.0 – 10.255.255.255)

Rang d'adreçament IP que s'enrutarà només a dins de la xarxa UPC.

III

(10.4.0.0 – 10.7.255.255)

Rang d'adreçament IP que s’enrutarà a dins de la xarxa UPC amb accés a Internet via Network Adress Translation (NAT)

IV

(147.83.0.0 – 147.83.255.255)

Rang d’adreçament IP públic de la UPC

 

Els administradors hauran de tractar el rang IP 10.0.0.0/8 de la mateixa manera que es fa amb el 147.83.0.0/16 tan a nivell de tallafocs com d'enrutament, ja que a efectes de xarxa no es distingirà l'un de l'altre dins la xarxa troncal de la UPC.

L'assignació de rangs IP dins dels grups II, III i IV caldrà sol·licitar-la a ATIC mitjançant els canals habituals.

De la mateixa manera que amb el rang public 147.83.0.0/16 els administradors hauran de mantenir actualitzats els registres DNS inversos per a totes les adreces ocupades dins dels rangs privats assignats 10.0.0.0/8 a excepció dels del grup I.

De cara a mantenir el màxim nivell de seguretat a la xarxa es seguiran aquests criteris:

  • Per defecte, l'adreçament a assignar a les noves xarxes IP serà de tipus privat 10.0.0.0/8

  • Per a usos locals  (heartbeats, línies punt a punt...) s’han de fer servir adreçament del grup I o els rangs privats 192.168.0.0/16 i 172.16.0.0/12 que no es veuran mai afectats per aquesta política.

  • L'ordre de prioritat per a l'assignació d’adreçament privat s’estableix en funció de la visibilitat que hagin de tenir els serveis i dispositius connectats, i sempre considerant preferentment l'assignació de grup I (encaminament només local), a continuació l'assignació d'adreces de grup II (encaminament només UPC sense possibilitat de navegació a l'exterior), i finalment, l'assignació d'adreces del grup III (encaminament només UPC amb accés a l'exterior de la xarxa UPC amb NAT). En qualsevol cas, tant els dispositius de les xarxes corresponents al grup II com al grup III poden ser administrats des de l'exterior de la UPC fent servir el servei UPClink.

  • Únicament s’utilitzaran adreces del grup IV si no es poden fer servir els altres, per exemple perquè ofereix un servei a fora de la xarxa UPC.


arxivat sota: , , ,