Comparteix:

09-12-2020 - Filtratge ports d'accés a la troncal UPC, per reduir exposició a fonts de vulnerabilitats

Avui dia 09-12-2020 s'ha procedit al filtratge dels següents ports a la xarxa troncal de la UPC com a mesura per a minimitzar l'exposició a vulnerabilitats de seguretat:

  • 23 -tcp-: port de Telnet
  • 873 -tcp-: port de  RSYNC

Per a més informació podeu consultar la FAQ Quins ports estan tancats a l'entrada i a la sortida de la xarxa UPC?