Vés al contingut (premeu Retorn)

Guia del gestor/a del programa de doctorat

El rol del gestor/a del programa de doctorat a ATENEA-PhD permet visualitzar l'estat i la documentació lliurada pel doctorand/a en els mòduls del Pla de recerca, del DAD, de la Tesi i afegir/actualitzar el Comitmment agreement.

 

 

Enllaços a la documentació complementària:

 

Accés com a gestor/a del programa de doctorat

Accedir a ATENEA PhD (atenea-phd.upc.edu) amb les credencials de la intranet UPC i després entrar com a gestor del programa de doctorat tal com indica la imatge següent:

Entrar com gestor

A continuació apareixerà una vista, que anomenarem tauler, amb tots els espais dels doctorands que es gestionen. El tauler permet aplicar una sèrie de filtres per tal de buscar els espais dels doctorands que compleixin una condició o accedir a un espai d'un doctorand concret:

taulell coordinador_g

Les cerques disponibles son:

 • 1 Per nom de doctorand/a, director/a o membre d'un tribunal
 • 2 Per any acadèmic de la primera matrícula del doctorand/a
 • 3 Per estat del pla de recerca, DAD o tesi
 • 4 Fer la cerca amb els paràmetres escollits
 • 5 Exportar la cerca feta a fitxer amb format excel

 

La informació que es mostra dels cursos que surten al tauler del gestor és la següent:

     • Student. Nom i cognoms del doctorand/a
     • Títol del curs. És també el nom i cognoms del doctorand/a
     • Directors. Són els directors, codirectors i tutors que tenen la identitat a la UPC. Els externs si no tenen identitat activa a la UPC no apareixen i no poden entrar a ATENEA-PhD
     • Tribunals. Membres dels tribunals que tenen identitat a la UPC.
     • Visibilitat dels cursos
     • Estat dels lliuraments

cursos_gestor_filtre

1 Visibilitat dels cursos

A la vista del tauler el gestor/a veurà la visibilitat que té el curs per la resta de rols i pot canviar el seu estat.

     • ull_curs mostrat Indica que el curs està visible per tothom. Si es fa clic sobre l'ull, l'estat canvia a ocult i només serà visible per certs rols.
     • ull curs ocult Indica que el curs només és visible pel gestor/a, director/a i coordinador/a. Si es fa clic sobre l'ull, l'estat canvia i serà visible per tots els rols. A més d'aquesta icona, quan el curs estigui ocult el títol del curs serà de color gris.

2 Estat dels lliuraments

Els estats possibles dels lliuraments del Pla de recerca, de la tesi i del DAD que es mostren són els següents:

 Research Plan

 • Date of the activity defined
 • User allowed to submit their papers
 • Research plan submitted
 • Research plan validated by the coordinator
DAD
 • Anual document not generated
 • Anual document generated
Thesis
 • Date of the activity defined
 • Final thesis submitted
 • Thesis deposit validated by the coordinator

Descipció de l'espai del doctorand

Cadascun dels doctorands té assignat a Atenea-PhD un espai, creat en fer la seva primera matrícula, on lliurarà els documents per ser validats pels directors, coordinadors i a continuació estar disponibles pels tribunals.

L'espai es divideix en cinc mòduls i un bloc lateral d'informació (ROLES). La capçalera de l'espai informa del nom del/la doctorand/a, les sigles del programa i l'any acadèmic de la primera matrícula.

Els cinc mòduls en els quals està dividit l'espai d'un doctorand/a són:

En el mòdul General es mostra l'"Enrolment date" que és la data de la primera matrícula del doctorand/a,  "DT deposit maximum date" que és la data màxima de dipòsit de la tesi i "Academic file status" que és l'estat de l'expedient. Totes aquestes dades són propocionades per PRISMA cada dia amb la sincronització.

En els mòduls de Research plan i Thesis el/la doctorand/a haurà de fer el lliurament dels documents corresponents i els directors/es, coordinador/a els podran visualitzar i acceptar. Finalment, els membres dels tribunals, si estan acceptats a PRISMA, els podran visualitzar.

El mòdul DAD guarda els documents validats de les activitats del doctorand/a.
Els documents d'activitats de cada període són generats per un dels directors/es que és qui fa la primera acceptació i després cal que aquest document generat l'acceptin la resta de directors/es. Finalment, l'acceptarà el/la coordinador/a que deixarà el document com validat.
Els documents validats són un document pdf que es crea amb les activitats que el doctorand/a ha marcat "visible" DAD al seu espai de DRAC i  els fitxers pdf d'altres activitats que no poden estar a DRAC i que el doctorand/a ha afegit a l'opció de "Other activities" del mòdul.
Els rols de doctorand, director, coordinador, gestor poden fer una previsualització de les activitats que el doctorand té marcades, en aquell moment, a DRAC.
El rol de director és l'únic que pot generar el DAD per ser validat.

Els mòduls de "Research Plan", "DAD" i "Thesis Submission" de l'espai de cada doctorand/a que es troben a ATENEA-PhD han de ser validats per a cadascun dels directors/es de la UPC i al final pel coordinador/a. Els directors/es externs que no tenen identitat a la UPC no podran accedir a ATENEA PhD.

 • El doctorand/a no podrà modificar el seu lliurament del Pla de recerca o de la Tesi en el moment que el primer director/a o el coordinador hagin fet la validació. Els directors/es no podran treure o posar la seva validació en el moment que el coordinador/a hagi validat.
 • El coordinador/a pot fer la seva validació en qualsevol moment i deixar el lliurament com validat i els directors/es no podran fer o treure les seves validacions.
 • Un doctorand/a podrà modificar el seu lliurament si tots els directors/es i el coordinador/a han tret la seva validació. El primer de treure la validació serà el coordinador/a, si l'ha feta, per permetre que els directors/es puguin canviar la seva.

Operativa del gestor/a de programa de doctorat en cadascuna de les fases

  Commitment agreement

 Research Plan

 DAD

 Thesis