Comparteix:

Manual d'usuari

Documentació d'usuari de l'aplicació de base de dades de personal. Accés a l'aplicació. Aspecte general. Consultes, extraccions, dades estadístiques i gestió d'usuaris.

Base de dades de personal és el servei TIC que permet als gestors de la Universitat Politècnica de Catalunya consultar, extreure i exportar dades dels llocs de treball i el personal assignats a les unitats que gestionen. El present manual té la finalitat d’ajudar a l’usuari a la seva utilització.

El gestor pot accedir a diferents nivells d’informació, de tal forma que si és gestor d’una unitat disposa d’informació més àmplia sobre els llocs de treball adscrits a aquesta unitat i els ocupants dels mateixos. També pot consultar informació més genèrica de la resta d’unitats, així com accedir a dades estadístiques.

L'aplicació de base de dades de personal és una aplicació web de natura responsive, usable des de terminals, tauletes tàctils o mòbils. S'hi accedeix amb la url https://millot.upc.edu/BDP. L'aplicació només és accessible des d'Internet utilitzant la VPN corporativa (UPClink).

  • Aspecte general de l'aplicacióDescripció general de l'aplicació
  • ConsultesCom es consulten llocs de treball i persones per la unitat, per adscripció del PDI, per vinculació del PDI i per la UTG que dóna servei
  • Extracció de dadesCom s'extreuen dades per unitat, per vinculació (PDI) i per localització laboral
  • Dades estadístiquesCom s'obtenen dades estadístiques de dotacions PDI (llocs catalogats), àmbits PAS (llocs catalogats), famílies PAS (llocs catalogats) i cossos/categories PAS (llocs catalogats ocupats)
  • Gestió d'usuarisCom es consulten i modifiquen els gestors de les unitats