Comparteix:

Documentació tècnica

 

 • Monitorització de serveis i servidors
  • Solució tecnològica: Centreon, solució basada en Nagios 
  • L'arquitectura del sistema d'informació està formada per 3 servidors virtuals
  • Realitza una monitorització activa i verifica l'estat dels elements monitoritzats en un freqüència de temps determinada, típicament cada 5 minuts.
  • Es generen alertes a partir d'uns llindars definits per a cada element
  • Les tipologies estàndar dels elements a monitoritzar son:
  • Servidors
   • Ocupació de CPU
   • Ocupació de memòria
   • Ocupació de disc
   • ...
  • Serveis
   • Processos en execució
   • Serveis de xarxa
   • Caducitat de certificats
   • ..
  • Equips de comunicacions
   • Realitza una monitorització pasiva mitjançant protocol SNMP.
   • Es generen alertes a partir d'uns llindars definits per a cada element
   • Les tipologies estàndar dels elements a monitoritzar son: equips de comunicacions i infraestructures de tipus SAI