Comparteix:

Descripció del servei

 

 • Què és
  El servei de monitorització agrupa diferents serveis de monitorització en funció de la tipologia de les infraestructures.


 • Objectius
  - Servei de Monitorització d’infraestructures per a les UTGs

  - Oferir un entorn homogeni de monitoratge per poder compartir coneixement i possibilitat d’agregació de serveis


 • Models
  Les UTGs interessades disposaran d’una instància independent de Centreon autogestionable on poden definir les seves infraestructures, serveis, alarmes, etc.., amb els plugins estàndards, i els desenvolupats per UPCnet.

  1. Un entorn Centreon instal·lat, preconfigurat i autònom pel monitoratge de les infraestructures de la unitat.
  2. Un entorn basat en Selenium i connectat amb Centreon pel monitoratge de qualitat de servei.

  S’ofereixen dues opcions:
  • Plantilla a myvirtualCPD
  • ISO descarregable


 • Característiques: com està desenvolupat; per què serveix

  Monitorització d'infraestructures

  Es realitza la vigilància i supervisió de servidors 24x7, per a la gestió proactiva de la disponibilitat, del rendiment, diagnosi i resolució de problemes.

  Les peticions sobre el servei (alta, baixa o modificació d'alarmes) s'atendrà en horari de 8:00 a 21:00 hores els dies laborables de Barcelona.

  El servei inclou:

  • Gestió de les alarmes les 24 hores els 7 dies de la setmana(*).
  • Notificació immediata al responsable del servei en cas de no disponibilitat o comportament anòmal.
  • Resolució d'incidències.
  • Històric de monitorització de 3 mesos

  (*) Hi ha un conjunt d'alarmes predefinides que monitoritzen l'estat dels recursos hardware dels servidors (CPU, discos, etc.) i les aplicacions mes freqüents (http, smtp, etc.) i podem desenvolupar alarmes específiques a petició de la unitat.

  El temps de resposta de la comunicació a l'interlocutor e inici d'atenció de l'alarma es defineix en un màxim de 15 minuts.

  Aquest servei està orientat als administradors de les infraestructures. Els administradors tenen accés a la consola de monitorització.

  Monitorització de serveis TIC finalistes

  Monitorització funcional, orientada a conèixer la disponibilitat i qualitat d'un  servei. La informació de l'estat de servei es pot consultar mitjançant un plafó de serveis. 

  Aquesta funcionalitat permet a l'usuari final constatar si hi ha un malfuncionament en el servei.