Comparteix:

Normativa

Normativa MyMonitoring

 

    • Qui pot utilitzar el servei

El servei està inclòs en els serveis gestionats per UPCnet.

Aquest servei està orientat als administradors de les infraestructures. Els administradors tenen accés a la consola de monitorització.

    • Normes d'ús per els usuaris del servei

 

    • Normes d'ús per els administradors del servei i els responsables funcionals (A definir per la direcció TIC).

 

Keywords
normatives