Comparteix:

Què és una xarxa privada virtual?

Una xarxa privada virtual (Virtual Private Network, VPN) és una xarxa corporativa que s'estén mitjançant un procés d'encapsulació i xifrat de les dades a diferents punts remots utilitzant infraestructures públiques de transport (és a dir, Internet).

A la xarxa privada virtual les dades viatgen per mitjà d'un "túnel" definit en la xarxa pública. Aquest "túnel" té en un extrem la xarxa corporativa, amb un servidor, i a l'altre el client que està en la ubicació remota. Una vegada establert el "túnel", la seguretat és similar a la de la xarxa corporativa, gràcies a l'autenticació i l'encriptació. La VPN permet a l'usuari accedir a la seva xarxa corporativa, assignant-li al seu ordinador remot les adreces i privilegis de la mateixa, encara que la connexió l'hagi realitzat per mitjà d'un accés a Internet públic.

Amb la VPN, l'equip remot disposa d'una connexió a la xarxa idèntica a la corporativa i, per tant, se li apliquen totes les directives de seguretat i permisos d'un ordinador en aquesta xarxa, podent accedir a la informació publicada (bases de dades, documents interns, llicències, permisos, etc.) a través d'un accés públic.