Comparteix:

Tinc problemes per connectar-me a UPClink des de eduroam des d'un dispositiu iOS


Recentment s'ha detectat problemes per connectar-se a UPClink (o establir qualsevol altre connexió VPN SSL) des de dispositius iOS amb versió 12.3 i connectats a la xarxa WIFI eduroam (ja sigui UPC o d'altre institució adherida a eduroam).

El problema apareix en aquells usuaris que s'hagin configurat en el seu dispositiu iOS el perfil eduroam des dels instal·ladors ubicats a CAT eduroam. Aquests instal·ladors oferits per Geant configuren el perfil eduroam activant la opció proxy web en mode automàtic. Això provoca que el client UPClink intenti descobrir la IP del proxy web de la xarxa eduroam abans d'establir la comunicació amb el servidor VPN afegint un temps de delay que fa saltar el timeout del client.

Per resoldre el problema caldrà modificar la configuració eduroam del nostre dispositiu iOS. Per fer-ho caldrà estar connectat a la xarxa eduroam amb el nostre dispositiu  i a anar a Ajustes --> WI-FI --> eduroam --> Configurar proxy --> Desactivado. Un cop fet validarem els canvis de configuració i ens desconnectarem i tornarem a connectar a la xarxa eduroam per tal d'assegurar--nos que hagi agafat els canvis de configuració.

Un cop fet hauríem de poder connectar-nos a UPClink sense problemes.