Comparteix:

El nou servei UPClink desconnecta les connexions ssh si no hi ha activitat

Hem detectat que de vegades, als usuaris amb linux i sistema operatiu ubuntu 22, els hi pot desconnectar la sessió de VPN i tancar la connexió amb ssh amb un servidor remot si el sistema operatiu no detecta activitat de xarxa. Per tal de resoldre aquesta situació es pot afegir aquesta configuració a la configuració del ssh:

Al fitxer de configuració .ssh/config  afegir aquesta informació:

Host IP/nombre
    HostName nombre_máquina
    ServerAliveInterval 120