Comparteix:

Vulnerabilitat en versions del client VPN de Fortinet per a Linux i Mac

S'ha detectat una vulnerabilitat crítica a diferents versions del client VPN de Fortinet per a Linux i Mac. Les versions afectades són les següents:

FortiClientLinux:
  7.2.0.
  7.0.6 fins a 7.0.10
  7.0.3 fins a 7.0.4

FortiClientMac:
  7.2.0 fins a 7.2.3
  7.0.6 fins a 7.0.10
Recomanem als usuaris que tinguin alguna d'aquestes versions que actualitzin el més aviat possible la versió del VPN FortiClient descarregant la última disponible a la pàgina web del fabricant: https://www.fortinet.com/lat/support/product-downloads .