Vés al contingut (premeu Retorn)

Consulta de la informació del departament (fase 2)

Com es fa per a consultar les places del meu departament i extreure fitxer excel amb tota la informació (fase 2). Visualització de la proposta per al departament i creació de noves places.

En aquesta finestra, l’aplicació proporciona als departaments informació detallada de la plantilla del departament en format web i també en format full de càlcul si és necessari, mitjançant el botó . També es pot exportar la borsa de candidats en format full de càlcul mitjançant el botó . Podem filtrar per departament (si hi ha més d'un departament del qual l'usuari es director) i per categoria:

A la fase 2, podem veure per a cada plaça que ja disposem de la capacitat lectiva proposta, informació que no sortia a la fase 1:

llista_places_fase2_2


En aquest cas, com que estem en fase 2, es pot veure un resum del procés de planificació de la plantilla:

El full de càlcul que es pot descarregar mitjançant el botó contindrà a més a més les dades relatives a la proposta.

Des d'aquesta pantalla es pot respondre per part del departament per a una determinada plaça o bé crear una nova plaça de substitut/a o crear una nova plaça d'associada/t.