Comparteix:

Acord Marc del CSUC per a l'homologació de proveïdors d'equips audiovisuals

La UPC està adherida a l'Acord Marc d'equipament audiovisual del CSUC, i pot licitar contractes basats per a la compra d'equips i serveis.

Aquest Acord Marc, permet a les entitats participants proveir-se a preus màxims fixats d'equips d'aules, d'enregistrament i de gravació. Les empreses homologades presten també serveis associats a determinats equips o esdeveniments que ho requereixin.

S'ofereixen dues modalitats de subministrament: la compra o el rènting.

Informació sobre l'Acord Marc d'Homologació d'Equipament Audiovisual del CSUC.

L'Acord Marc d'Homologació té una durada inicial de dos anys (maig 2020 - maig 2022), prorrogable per dos períodes d'un any.

Podeu consultar la informació corresponent als Plecs de l'Homologació del CSUC.

Per a més informació, consulteu la Descripció del Servei

 

Governança del servei

Per a qui

PAS i PDI de la UPC.

 

Indicadors

No hi ha cap indicador enregistrat relacionat amb aquest servei