Comparteix:

Plecs d'Homologació del CSUC

Informació sobre l'Acord Marc d'Homologació d'Equipament Audiovisual del CSUC.

L'Acord Marc d'Homologació té una durada inicial de dos anys (maig 2020 - maig 2022), prorrogable per dos períodes d'un any.

Els requisits dels equips i dels serveis es descriuen als plecs del concurs públic:

 

Més informació sobre l'Acord Marc del CSUC, aquí: