Vés al contingut (premeu Retorn)

Descripció del servei

La UPC està adherida a l'Acord Marc d'Equipaments Audiovisuals del CSUC. 

L’adjudicació de l’acord marc no dona dret a la prestació dels serveis i subministrament dels productes. Aquesta prestació es produirà en el cas que les empreses adjudicatàries de l’acord marc rebin, a l’empara d’un contracte basat, els corresponents encàrrecs de les entitats participants.

 

Informació sobre l'Acord Marc d'Equipament Audiovisual del CSUC

Vigència:  7 maig de 2020 fins a 6 de maig de 2022. Prorrogable per dos períodes d'un any.

 

Documentació

Els requisits dels equips i dels serveis es descriuen als plecs del concurs públic:

Més informació sobre l'Acord Marc del CSUC, aquíContractació Pública Gencat(obriu en una finestra nova)

 

Lots i tipus d'equipaments i serveis  homologats

Aquest Acord Marc, homologa proveïdors pel subministrament i prestació de serveis associats a determinats equips o esdeveniments, en l'àmbit de:

  • Lot 1 Equips i serveis d'aules (que inclou videoprojectors, pantalles, monitors i equips de megafonia i àudio-fonia) i prestació dels serveis previstos.
  • Lot 2 Equipament divers d'enregistrament i gravació.
  • Lot 3 Equipament divers d'àudio i prestació dels serveis previstos.

Proveïdors homologats

Lot 1 - Equipament i serveis d'aules (que inclou videoprojectors, pantalles, monitors i equips de megafonia i àudio-fonia) i prestació dels serveis previstos. 
6 proveïdors 

NRD Multimedia, S.L.    Tecknoservice, S.L.    Ricoh España S.L.U.    Audiovisuales Data S.L.    Comercial de Entécnica, S.L.  Tower TBA, S.L.

Lot 2  - Equipament divers d'enregistrament i gravació.
2 proveïdors 

NRD Multimedia, S.L.    Ricoh España S.L.U.    

Lot 3 - Equipament divers d'àudio i prestació dels serveis previstos.
4 proveïdors 

NRD Multimedia, S.L.    Ricoh España S.L.U.    Audiovisuales Data S.L.     Tower TBA, S.L.

 

Els preus finals es fixen en el moment d'adjudicar cada contracte derivat i a l'Acord Marc es determinen els preus màxims.

Els contractes basats

Per poder adquirir equips i serveis homologats, les universitats han de tenir un contracte basat, que derivi de l'Acord Marc del CSUC.

Cada universitat pot tenir diferents contractes basats de l'Acord Marc.

La universitat que desitja crear un contracte basat, organitza una licitació a la que ha de convidar a tots els proveïdors homologats a l'Acord Marc. A la licitació s'estableixen els diferents lots i les condicions segons les quals s'adjudicarà el contracte als licitadors guanyadors.

Les ofertes dels licitadors han d'adequar-se a les condicions del contracte basat o millorar-les i en cap cas poden ser inferiors a les condicions fixades per l'Acord Marc.

S'adjudica el contracte segons el procediment d'adjudicació a un o més proveïdors (depenent del número de lots que inclogui). Un cop signat el contracte basat amb cada proveïdor, es poden adquirir els equips i serveis d'acord amb les condicions fixades pel contracte derivat.

 Procediment pels Contractes Basats


Contractes Basats de la UPC vigents actualment

Actualment no hi ha cap contracte basat que sigui de caràcter general.

Les unitats interessades en adquirir els equips homologats, poden fer-ho iniciant un contracte basat.