Comparteix:

Acord Marc: Preus i equips

Preus i característiques per tipus d'equip i proveïdor homologat a l'acord marc del CSUC.

Lot 1 - Equips i serveis d'aules (que inclou videoprojectors, pantalles, monitors i equips de megafonia i àudio-fonia) i prestació dels serveis previstos.

Empreses Homologades:

 

Lot 2 - Equipament divers d'enregistrament i gravació.

Empreses Homologades:

 

Lot 3 - Equipament divers d'àudio i prestació dels serveis previstos.

Empreses Homologades: