Comparteix:

Fitxa tècnica

Arquitectura de la plataforma que ofereix el servei

Les infraestructures que ofereixen el servei de cloudUPC estan ubicades al CPD de la UPC, amb condicions idònies d'electricitat i climatització.

Esquema d'alt nivell

 

 

El cloud manager està implementat amb la solució de CloudStack i VMWare per a les virtualitzadores.

Arquitectura dels recursos al CPD particular

Des del punt de vista de l'ús del servei, cada unitat disposa d'aquests recursos dins del cloudUPC.

Els recursos disponibles són:

  • les màquines virtuals
  • els volums de disc (de sistema, de dades)
  • les plantilles o ISO, per carregar el sistema operatiu a un servidor o crear la plantilla a partir d'un d'ells
  • snapshots (instantànies) del sistema, per disposar d'una còpia d'un moment concret
  • router virtual (NAT, VPN, balancejador, ... )
  • sortida fora del cloudUPC amb la IP pública assignada al servidor