Vés al contingut (premeu Retorn)

Què és el Document D

El document D o número de document de compromís de despesa és un número, equival a la formalització d'una comanda. Aquest número el subministra la persona que gestiona el pressupost. 

Segons el pressupost de la UPC 2016/Article 11. Fases de la gestió de la despesa (pàgina 10). El document D, és una de les fases de la gestió de la despesa.

L’execució de les despeses contra crèdits de pressupost s’ha de dur a terme mitjançant les fases que estableix la legislació vigent: autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i ordenació del pagament i, finalment l'execució del pagament.

La gestió de la despesa s’inicia amb la proposta i autorització d’aquesta (autorització, A) a càrrec d’un crèdit pressupostari determinat, el qual s’ha de reservar, parcialment o totalment, per a aquesta finalitat. L’acte no implica cap relació amb tercers, però inicia el procés administratiu i resta assignació pressupostària.

La disposició o compromís de despesa (disposició, D o document D) és l’acte amb el qual es concreta la realització d’obres o la prestació de serveis o subministraments. Suposa el compromís amb un tercer per realitzar una despesa d’una quantia determinada exactament.