Vés al contingut (premeu Retorn)

Model econòmic i tarifes

Model econòmic

El model econòmic assumeix que el servei es finança en base a dos instruments:

 1. El pressupost centralitzat, que prové de les partides de l'àrea TIC de la UPC.
 2. El pressupost descentralitzat, que prové de les partides del pressupost UPC gestionades per les unitats acadèmiques, de serveis o del PDI (projectes de transferència i recerca).

D'acord amb això, es reparteixen les diverses despeses d'explotació, amortització i inversió d'aquesta manera:

 • La despesa derivada del hosting de la infraestructura del cloudUPC (climatització, electricitat, espai) es cobreixen del pressupost centralitzat.
 • L'administració de la infraestructura va a càrrec del pressupost centralitzat.
 • La inversió en nova infraestructura, va a càrrec del pressupost centralitzat i depen de la disponibilitat del moment.
 • Amortització de la infraestructura, va càrrec del pressupost descentralitzat d'acord amb l'ús que en faci cada usuari i seguint les tarifes detallades més endavant.   
 • Les Unitats acadèmiques de la UPC disposen d'un bonus anual per a la utilització del cloudUPC, podeu consulta els bonus disponibles

Tarifes (revisades abril de 2019)

Consideracions generals

 • Les tarifes indiquen l'aportació que es fa des del pressupost descentralitzat al sosteniment del servei.
 • La unitat mínima per al càlcul de consum és el dia natural.
 • L'import total que es facturarà depèn dels recursos utilitzats en el període de facturació.
 • En cas que un servidor estigui apagat no es factura l'import de la instància peró si que es factura l'import del disc que ocupa. Noteu que el disc està ocupat tant si s'usa com si no.
 • Tots els imports inclouen l'IVA. L'import a facturar en concepte d'IVA està subjecte al Règim Especial de Grup d'Entitats (art. 163 octies.1 Llei 37/1992).

Taules d'imports

A continuació s'indiquen els imports segons el tipus de servidor virtual. En considerar els imports cal tenir en compte que:

 • Els servidors virtuals i el disc es tarifiquen per separat.
 • Les ampliacions de disc per snapshots i imatges es tarifiquen per volum ocupat.

 

Per instàncies (Virtual machines)

Aquestes configuracions són les més utilitzades. En cas que necessiteu alguna configuració no contemplada, contacteu amb ATIC.
Oferta instàncies (VMs) Característiques instància (sense comptar el disc)
Import/dia Import/any
Small@VM 1 vCPU (2.2 GHz), 1 GB RAM 0,09 €  34,7 €
Medium@VM 1vCPU (2.2 GHz), 2 GB RAM 0,15 €  54,75 €
Large@VM 2 vCPU (2x2.2 GHz), 2 GB RAM 0,19 €  69,35 €
Xlarge@VM 2 vCPU (2x2.2 GHz), 4 GB RAM 0,30 € 109,5 €

 

Per espai de disc (volums de sistema o de dades)

En cas de necessitar d'un espai de disc diferent als oferts, podeu posar-vos en contacte amb ATIC.
Oferta volums
Capacitat Import/dia Import/any

Small@Disk 10 GB 0,010 € 4 €
Medium@Disk 25 GB 0,027 € 10 €
Large@Disk 50 GB 0,055 € 20 €
XLarge@Disk 100 GB 0,109 € 40 €
Unitat 1 GB 0,001 € 0,4 €

Altres serveis: Ampliació disc de sistema i espai per snapshots

* Els primers 40 GB d'espai en concepte de plantilles (templates) i ISOs personalitzades no es facturaran.
Concepte Capacitat Import/dia Import/any
 Instantànies (snapshot) mida variable 0,001 €/GB 0,4 €/GB
 Plantilles i ISOs personalitzades* mida variable 0,001 €/GB 0,4 €/GB

Cost d'algunes configuracions típiques

A mode d'exemple, es mostra l'import que cal assumir de pressupost descentralitzat corresponent a algunes instàncies típiques.

Oferta per instàncies (Virtual machines VMs)

Virtual Machines Característiques VMs Sistema Operatiu Disc SO Import dia Import any
Small@VM

1 vCPU (2.2 GHz)

1 GB RAM

Ubuntu 20.04 25 Gb 0,122 € 44,70 €
Windows Server 2019 60 Gb - -
Medium@VM

1vCPU (2.2 GHz)

2 GB RAM

Ubuntu  20.04 25 Gb 0,178 € 64,75 €
Windows Server 2019 60 Gb 0,216 € 78,75 €
Large@VM

2 vCPU (2x2.2 GHz)

2 GB RAM

Ubuntu 20.04 25 Gb 0,217 € 79,35 €
Windows Server 2019 60 Gb 0,256 € 93,35 €
Xlarge@VM

2 vCPU (2x2.2 GHz)

4 GB RAM

Ubuntu 20.04 25 Gb 0,327 € 119,5 €
Windows Server 2019 60 Gb 0,366 € 133,5 €