Comparteix:

Com posar una bona contrasenya?

Què puc fer per ajudar-me a recordar la contrasenya?

Amb una frase o cita significativa

 • Escull una frase o cita que t'agradi, sigui memorable per a tu i tingui un significat personal. Això et facilitarà recordar la contrasenya.
 • Evita frases conegudes o fàcils d'endevinar.
 • Utilitza les primeres lletres de cada paraula de la frase, però afegeix números i símbols per augmentar la complexitat.
  • Per exemple, si la frase és "El meu llibre favorit és El Senyor dels Anells", la contrasenya podria ser "EmLFesESA7314$".

Paraules inventades

 • Inventa dues (o més) paraules que no tingui cap significat real i les juntes amb números o símbols
 • Per exemple, si les paraules inventades són "Xandrik" i "Corifantio", la contrasenya podria ser "Xandrik78Corifantio".

Mètode PAO  (Persona-Acció-Objecte)

Es basa en el fet que ens és més fàcil recordar imatges que paraules. Consisteix en escollir una imatge d'un lloc, d'una persona coneguda per nosaltres o famosa i d'un objecte, i llavors imaginar-se a aquella persona fent servir l'objecte en aquell lloc: Donald Trump en bicicleta per Montserrat -> TrumpBiciMont5$

Altres consells

Complexitat

 • Les contrasenyes...
  • Han de tenir un mínim de 14 caràcters
  • Ha de contenir lletres majúscules i minúscules i números o bé símbols.
  • Els símbols permesos són: @ # $ % & . - ! ? _
  • Els caràcters com la ç, la ñ, les lletres accentuades o dièresi no són permesos.
  • No pot contenir paraules duplicades, ni espais en blanc.
  • No pot contenir paraules fetes servir habitualment.
  • No pot contenir les teves dades personals (nom, cognom...).

Varietat

 • No reutilitzis contrasenyes anteriors (evita repetir contrasenyes que has fet servir els últims 2 anys)
 • No facis servir la contrasenya que tens a la UPC a cap altre compte extern.
 • No posis la mateixa contrasenya per a tots els teus comptes
 • No incloguis paraules de diccionari (cotxe, vacances, pilota...), caràcters adjacents del teclat (qwerty, 12345, ...) o dades personals que siguin fàcils d'esbrinar (data de naixement, telèfon, ...)

A més a més, convé canviar les contrasenyes periòdicament, tot i que la contrasenya d'aquell servei no caduqui mai. 

Privacitat

És de vital importància que les contrasenyes romanguin privades, ja que en qualsevol altre cas deixarien de tenir sentit. Per això:

 • No comparteixis una contrasenya amb ningú
 • No les anotis, ni en un paper ni en un document emmagatzemat a l'ordinador o a la xarxa.
 • No desis la contrasenya al navegador, al menys en els serveis més crítics (Intranets de la UPC, Correu, webs d'entitats bancàries, companyies de subministraments, ...)
 • Evita utilitzar opcions del tipus "Pista per a recordar la contrasenya", ja que podrien permetre a una altra persona descobrir-la.