Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediments i protocols

Credencials UPC

Protocols per obtenir les credencials UPC

Les vostres credencials UPC, que us serviran per accedir a la major part dels serveis TIC que teniu a la vostra disposició, estan formades per un nom d'usuari i una contrasenya. Per obtenir-los, cal que seguiu el procediment que indiquem en funció de quina sigui la vostra relació amb la UPC:

 

Estudiantat
Es consideren estudiants totes aquelles Dins d'aquest col·lectiu es troben totes aquelles persones que han realitzat un procés de matrícula d'alguna titulació o màster oficial.

Els estudiants de nou ingrés, un cop reben la comunicació oficial de l'admissió a la UPC 24, han d'activar el seu compte des de la pàgina web http://www.upc.edu/matricula per tal d'obtenir les seves credencials. 

Fins que no s'hagin matriculat no podran accedir al Campus Virtual Atenea.

En qualsevol moment un estudiant pot canviar la seva contrasenya o recuperar-la en cas d'oblit a través del Web https://identitatdigital.upc.edu/gcredencials.

Si sou estudiant de cursos no oficials, o bé no heu realitzat un procés de matrícula, poseu-vos en contacte amb el responsable organitzador d'aquests cursos de la unitat UPC que correspongui, perquè us informi com podeu obtenir les vostres credencials.

En cas d'oblit o desconeixement de les credencials, adreceu-vos al formulari de recuperació de contrasenya.

Si necessites actualitzar l'adreça particular de contacte és necessari que contactis amb la secretaria del teu centre. Troba les dades de contacte aquí.

PDI, PAS i Becaris

Els col·lectius de PAS i PDI els formen totes aquelles persones que han realitzat un procés de contractació a través del Servei de Personal de la UPC.

Aquestes persones, un cop formalitzat aquest procés, queden automàticament enregistrades al Directori de la UPC.


De la mateixa forma, els Becaris són aquelles persones a qui s'ha atorgat una beca d'aprenentatge UPC.


Al PAS i PDI de nou ingrés, en el moment en què comença la vigència del contracte, s'envia un correu electrònic a la bústia de correu personal facilitada en el moment de l'alta informant de les credencials d'accés a les intranets i inclou una URL d'un sol ús que li permet definir la seva contrasenya d'accés.


En el cas dels becaris i del PAS i PDI que tinguessin una vinculació prèvia amb la UPC (com estudiants, per exemple), conserven les mateixes credencials que ja tinguessin.

En cas d'oblit o desconeixement de les credencials, adreceu-vos al formulari de recuperació de contrasenya.
Si necessites actualitzar l'adreça particular de contacte és necessari que contactis amb el Servei de Personal de la UPC aquí.

 

Personal Convidat

Es consideren "Personal Convidat" aquelles persones que col·laboren amb les diferents Unitats de la UPC, sense estar contractades directament pel Servei de Personal, però que els responsables de la unitat bàsica a la qual estan vinculats han sol·licitat la seva alta com personal convidat a través del centre d'Atenció TIC - ATIC.

 

El personal convidat que no tingui una vinculació prèvia amb la UPC, rep un correu electrònic a la bústia de correu personal facilitada en el moment de l'alta informant de les credencials d'accés a les intranets i inclou una URL d'un sol ús que els permet definir la seva contrasenya d'accés.

 

En cas que ja tingui una vinculació prèvia amb la UPC (com estudiant, per exemple), conserva les mateixes credencials que ja tenia

En cas d'oblit o desconeixement de les credencials, adreceu-vos al formulari de recuperació de contrasenya.

 

 

Genèrics

Es consideren "Usuaris genèrics" aquells usuaris que sense ser nom propi, defineixen un servei o activitat, a les diferents Unitats de la UPC.

Aquests usuaris genèrics tenen associada una persona responsable que garanteix el un bon ús i tenen un format nom.cognom.

 

En el moment de l'alta, s'envia un correu electrònic a la bústia de correu del responsable informant de les credencials d'accés a les intranets i inclou una URL d'un sol ús que permet definir la contrasenya d'accés.

 

En cas d'oblit o desconeixement de les credencials, adreceu-vos al formulari de recuperació de contrasenya.

Protocol entrega de credencials presencial.

El correu electrònic personal és una dada no obligatòria del conjunt de dades que conformen l'identitat digital. L'usuari es pot negar a facilitar aquesta dada.

En el moment de canvi de credencials es demana que s'introdueixi un correu personal per poder servir les credencials, en cas d'oblit, de forma segura i en modalitat de servei 24x7.

Si la persona no informa el camp no es canvien les credencials, per fer-ho la persona ha de posar una incidència a l'Atic. En aquest cas el protocol que segueix l'Atic per a fer el canvi de credencials és. 

  1. L'Atic informa a la persona per què se li demana el correu personal, per poder facilitar les credencials de forma segura i amb un servei 24x7, es a dir d'entrega immediata. Si la persona tot i així no vol donar un correu personal 
  2. L'Atic habilitat la possibilitat de que aquesta persona realitzi el canvi de contrasenya sense informar un correu personal.
  3. Un cop canviada la contrassenya l'atic torna a deixar com a obligatòria l'opció d'informar el camp de correu personal. La propera vegada que la persona hagi de canviar la contrasenya es repetira aquest procés.

Si una persona que no ha informat el camp de correu personal per a l'entrega de credencials, oblida la seva contrasenya, s'ha de posar en contacte amb l'atic, en aquest cas:

  1. l'acti li demana que es personi a les dependències de l'atic o
  2. Li pot oferir d'enviar les credencials per correu postal.