Comparteix:

Procediments

Procediments per accedir als serveis UPC

En aquesta pàgina es descriuen els procediments a seguir, depenen dels diferents perfils de les persones, per tal d'accedir als serveis de la UPC. D'entre els diferents serveis, en aquests procediments s'explica com obtenir:

  • Credencials, per tal d'accedir a la major part dels serveis TICLes vostres credencials UPC estan formades per un nom d'usuari i una contrasenya
  • Carnet UPC, que permet accedir físicament als diferents espais
  • Serveis Google Workspace, que inclou el correu i altres serveis, i que pot incloure o no el Drive a diferents nivells de compartició de documents

 

Estudiantat

Tenen la consideració d’estudiants o estudiantes les persones  matriculades en els ensenyaments que imparteix la Universitat. (Art. 182 dels Estatuts UPC). 

Procediment

Els estudiants de nou ingrés, un cop reben la comunicació oficial d'admissió a la UPC, han d'activar el seu compte des de la pàgina web http://www.upc.edu/matricula per tal d'obtenir les seves credencials i activen els serveis Google Workspace. En aquesta mateixa pàgina trobaran la informació de com recollir el carnet.

Per a qualsevol actualització de les teves dades vés a e-Secretaria.

Serveis

La vinculació amb la UPC dona accés a les credencials, carnet UPC i Google Workspace  

 

PDI, PAS 

Formen part del col·lectiu de PDI i PAS, el personal al servei de la Universitat, que comprèn el personal docent i investigador (PDI) i el personal d’administració i serveis (PAS) i que queden registrades a la Identitat desprès d'un procés de contractació a través del Servei de Personal de la UPC.  Les dades professionals d'aquestes persones es publiquen automàticament al Directori de la UPC.

Procediment

Al PDI i PAS de nou ingrés se li envia un correu electrònic a la bústia de correu personal facilitada en el moment de l'alta, en el que se l'informa de les credencials d'accés a les intranets,  i una URL d'un sol ús, en la que podrà configurar la seva contrasenya d'accés. 

Serveis

La vinculació amb la UPC dona accés a les credencials, carnet UPC i Google Workspace 

 

Becaris

Els Becaris són estudiants de la UPC que gaudeixen d'una beca d'aprenentatge UPC. 

Procediment

Els becaris conserven les credencials que tenen com a estudiants. 

 

Participants en activitats d'extensió universitària

Es tracta dels participants en la formació permanent universitària orientada a l'actualització de coneixements i d'habilitats a les persones que tenen una titulació universitària (Art. 131 Estatuts).

Procediment

En cas que ja tingui una vinculació prèvia amb la UPC  conserva les mateixes credencials que ja tenia.

En cas contrari el responsable de la unitat UPC organitzadora de l'activitat d'extensió universitària ha d'enviar el fitxer de dades a . Una vegada tramitat el fitxer els participants rebran, a la bústia personal facilitada, un correu amb les seves credencials.

Serveis

La vinculació amb la UPC dona accés a les credencials.

 

Personal convidat

Normativa reguladora del personal vinculat UPC

Es consideren personal convidat aquelles persones que col·laboren amb les diferents Unitats de la UPC sense estar contractades directament pel Servei de Personal. 

Procediment

En cas que ja tingui una vinculació prèvia amb la UPC  conserva les mateixes credencials que ja tenia.

En cas contrari el responsable de la unitat bàsica a la qual està convidada ha de sol·licitar l'alta a través del Gabinet  de Relacions Internacionals, qui tramitarà el fitxer de dades al Servei d'atenció a l'usuari - ATIC. La persona convidada rebrà un correu electrònic a la bústia de correu personal facilitada en el moment de l'alta, informant de les credencials.

Serveis

La vinculació amb la UPC dóna accés a les credencials, carnet UPC i  Google Workspace 

 

Personal d'entitat vinculada

Es tracta de personal que pertany a una entitat que ha firmat un conveni de col·laboració amb la UPC. 

Procediment

Les entitats vinculades firmen un conveni de col·laboració  amb la UPC, que es gestiona des de la Unitat de Convenis dels Serveis Jurídics.

El responsable de les dades de l'entitat vinculada ha d'enviar un fitxer de dades . Una vegada tramitat el fitxer, el personal de l'entitat vinculada rebrà  un correu electrònic a la bústia de correu personal facilitada en el moment de l'alta, informant de les credencials.

Serveis

Es tindrà accés als serveis que indiqui el conveni.

 

Personal extern

Personal d’empreses externes (seguretat, neteja, manteniment, proveïdors....) amb funcions específiques que, sense ser membres de la comunitat universitària, requereixen l’accés a les instal·lacions de la universitat pel desenvolupament de les seves tasques i/o funcions.

Procediment

El responsable de la Unitat, ha d'obrir un tiquet al Servei d'atenció a l'usuari - ATIC(obriu en una finestra nova), adjuntant el fitxer de dades i indicant els serveis necessaris: credencials, Google Workspace sense o amb Drive. Una vegada tramitat el fitxer, el personal extern, rebrà un correu electrònic a la bústia de correu personal facilitada en el moment de l'alta, informant de les credencials

 

Usuaris genèrics

Es consideren "Usuaris genèrics" aquells comptes que sense ser nom propi, defineixen un servei o activitat, a les diferents Unitats de la UPC. Tenen un format nom.cognom, però el nom i cognom fan referencia a la unitat o càrrec o funció del compte.

Procediment

Aquests usuaris genèrics tenen associada una persona responsable que garanteix el bon ús, i hi ha un procés de renovació anual automàtic, en què s'ha de confirmar que el compte segueix vigent.

Per gestionar l'alta s'ha d'obrir un tiquet al Servei d'Atenció a l'usuari ATIC, i la persona responsable ha de signar un document de compromís d'ús d'aquesta bústia. Quan es tanca el tiquet s'informa el sol·licitant de les dades d'accés.

Podeu obtenir el document de compromís d'ús per a comptes genèrics aquí.

Serveis

Credencials i Google Workspace


Fitxer de dades

Us podeu descarregar el fitxer de dades que cal adjuntar a alguns procediments indicant les dades  necessàries per tramitar la identitat UPC. A sobre de cada camp trobareu la descripció de la dada que cal posar. En cas de dubtes consulteu la FAQ Com s'ha d'omplir el fitxer de dades a la identitat UPC?

 

Canvi o recuperació de la contrasenya

En cas d'oblit o desconeixement de les credencials, adreceu-vos al formulari de recuperació de contrasenya.

Tingueu en compte que quan canviem la contrasenya, les aplicacions que no es tanquen, per exemple Thunderbird, Google i apps dels mòbils,  no demanaran la nova contrasenya fins que l'aplicació tanca la sessió.