Comparteix:

He fet servir un PIN incorrecte al meu certificat digital. Com el puc desbloquejar?

Si hem introduït 3 cops el PIN incorrecte del nostre certificat digital, aquest haurà quedat bloquejat. Per desbloquejar-lo i poder tornar a fer servir el certificat digital és necessari desbloquejar-lo.

Aquest procediment requereix que conegueu el vostre PIN/PUK. Si no els coneixeu consulteu la FAQ

En primer lloc, necessitem identificar el tíus de tarja del nostre carnet UPC (per informació sobre com conèixer aquesta dada consulta Targeta R5 o una R7)

A. Targeta R7

Cal accedir a la URL https://scd.aoc.cat/pin/unlock amb la tarja UPC inserida al lector i informar del PUK per tal de desbolquejar-la.

B. Targeta R5

1- Per tal de comprovar si tenim el pin de la targeta bloquejat en primer lloc introduirem la targeta al lector del nostre ordinador. Seguidament anem al a barra d’inici, a la part inferior de la pantalla i fem clic sobre la icona .

2- Seguidament s’obrirà una pantalla amb el programa Classic Client

3- A continuació fem clic sobre “Contenido tarjeta” i seleccionem “Certificados”. Seguidament en la capça on posa “Código NIP” introduïm el nostre codi PIN i fem clic sobre “Inicio de sesión”.

4- Es en aquest punt en el que, si el nostre PIN es troba bloquejat apareixerà una finestra com la següent indicant-ho

5- En cas que el missatge indiqui que el PIN es troba bloquejat cal accedir al menú “Administración tarjeta” i fem clic sobre “Administración de NIP”. A continuació seleccionem el nostre lector i indiquem que l’acció que desitgem realitzar es “NIP de desbloqueo”  i cliquem sobre “Siguiente”.

6- Un cop dins del menú de desbloqueig del NIP podem desbloquejar la nostra targeta. En el desplegable escollim User. A “NIP Administrador “ introduïm el PUK del nostre certificat. Caldrà introduir el nou PIN i confirmar-ho. Un cop emplenats els camps fem clic sobre “NIP de desbloqueo”.

IMPORTANT! El nou PIN ha de tenir 6 dígits per a que sigui correcte.

7- Un cop hem fet clic sobre “NIP de desbloqueo” ens apareixerà una pantalla indicant que s’ha desbloquejat correctament el NIP.