Comparteix:

Característiques del servei

Estructura del servei

El servei de reserva de recursos s'estructura en instàncies o dominis independents, segons l'àmbit territorial. Les unitats que sol·licitin l'alta al servei, seran incorporades, sempre que sigui possible, a un domini existent que abasti el seu àmbit geogràfic. Només en cas de no disposar d'una instància que s'ajusti a l'entorn geogràfic de la unitat sol·licitant, es crearà una nova instància o domini propi. Podeu consultar les instàncies existent en la pròpia aplicació Reserva de recursos

Cada instància te un administrador amb perfil TIC i un gestor:

  • El gestor de la instància és qui demana la creació d'aquesta i és el responsable de definir els recursos i l'ús que se'n pot fer. 
  • L'administrador s'encarrega de l'administració de la instància i fa d'interlocutor entre la unitat i els gestors de Reserva de recursos.

Les tasques de l'administrador són:

  • Configuració dels paràmetres generals de la instància.
  • Creació i configuració de nous tipus de recursos.
  • Gestió del control d'accés: és a dir, definir i configurar quins col·lectius poden accedir a l'aplicació.
  • Definició i actualització dels texts dels emails que envia l'aplicació.