Comparteix:

Normativa i procediments

Reserva de recursos

Qui pot utilitzar Reserva de recursos

Qualsevol persona amb usuari únic UPC pot accedir a Reserva de recursos

Qui i com pot demanar un domini de Reserva de recursos

Una instància de Reserva de Recursos el pot demanar el director/a, o administrador/a d'una unitat, sempre que no existeixi una instància que s'ajusti a l'entorn geogràfic de la seva unitat, emplenant el formulari Alta Reserva de recursos. En el moment d'emplenar el formulari s'ha d'indicar qui serà el gestor i l'administrador de la instància.

Qui i com pot definir recursos a Reserva de recursos

La creació de nous recursos reservables i la definició de la seva utilització, la fan les persones amb el rol de gestor. Aquestes persones poden ser gestors del recursos o bé poden delegar-ne la seva gestió a d'altres gestors. El gestor o els gestors de cada recurs, defineixen, per a cada recurs concret, quins col·lectius el poden reservar.

Qui i com pot demanar la baixa d'una instància

L'administrador de la instància pot sol·licitar la baixa enviant un correu electrònic als gestors de Reserva de recursos, els serveis Informàtics del campus de Terrassa, a través de esict.upc.eduindicant el motiu de la baixa.

Keywords
normatives