Comparteix:

Gestió econòmica, patrimonial i de projectes de la teva unitat

El sistema d'informació per a la gestió econòmica (financera i pressupostària) i patrimonial de la UPC s'estructura en una sèrie de mòduls funcionals que donen cobertura als processos financers (Fin) i econòmics (Eco), que es duen a terme dintre del marc de la Universitat, permetent una visió integrada de la informació dels ingressos i despeses.

Està sotmès en constant evolució per tal d'adaptar-se en tot moment a la normativa vigent, a les necessitats de la Universitat i adoptar si cal  les millores que aporta  el fabricant.

És un aplicatiu client/servidor, que requereix política de llicències, orientat al PAS de la UPC implicat en aquests àmbits.

Els mòduls de gestió econòmica i patrimonial segueixent l'estàndard de software de gestió desenvolupat per SAP així com algunes adaptacions a mida per a la UPC.

Altres sistemes d'informació relacionats per a la gestió econòmica de la UPC són els següents: 

  • Extranet de proveïdors: Consulta de pagaments adreçat a proveïdors. (Accessible des de la web del Servei d'economia https://www.upc.edu/economia/ca )
  • Intranet d'alta de proveïdors: Alta/Consulta de Tercers. (Accessible des de la web del Servei d'economia https://www.upc.edu/economia/ca )
  • Consulta model 347. Permet veure, l'activitat econòmica del proveïdor amb la Universitat, per factures superiors a 3.000 euros (Accessible des de la web del Servei d'economia https://www.upc.edu/economia/ca )
  • Portal gRDI: És la via de consulta web de la gestió econòmica  dels projectes de recerca  (Accessible des de grdi.upc.edu i que substitueix al MEDI)
  • TARIFAS càlcul cost/hora persona en els projectes de recerca 
  • Timesheets control de tasques i d'hores/persona en els projectes de recerca (Accessible des de grdi.upc.edu)

 

Governança del servei

                               Suport  TIC a la Recerca

Per a qui

PAS de la UPC

Notificacions

No hi ha notificacions

Indicadors

No hi ha cap indicador enregistrat relacionat amb aquest servei