Comparteix:

Descripció del servei

Processos gestionats des de SAP EcoFin

El sistema s'estructura en una sèrie de mòduls funcionals que donen cobertura als processos econòmics i financers (SAP EcoFin), que es duen a terme dintre del marc de la Universitat, permetent una visió integrada de la informació dels ingressos i despeses, mitjançant el seu sistema de informació.

Es troba en continua evolució per tal d'adaptar-se en tot moment a la normativa vigent i les necessitats de la Universitat, a l'igual que adaptar les millores que el fabricant aporta. 

A nivell funcional, permet a la Universitat gestionar els processos següents:

 • Gestió dels ingressos i despeses vinculats a l'activitat econòmica de la Universitat, en el seu vessant financer i pressupostari.
 • Control dels actius inventariables
 • Gestió dels expedients de contractació per part del Servei de Patrimoni i Contractació
 • Gestió de la comptabilitat analítica dels diferents centres de cost
 • Gestió de tresoreria
 • Gestió dels projectes de recerca vinculats al CTT (Centre de Transferència de Tecnologia)
 • Gestió dels projectes de despesa de les diferents unitats de la Universitat.

Programari i versions

La gestió econòmica i pressupostaria de la UPC, es basa en el producte SAP ECC 6.0 i va ser implantat a la UPC l'any 2000.

La darrera migració tecnològica es va realitzar durant el període 2010-2011, passant de la versió 4.6C existent i que deixava de ser mantinguda per SAP a l'actual versió SAP ECC 6.0. Trobareu més informació a l'apartat Evolució del Servei.

Suport i manteniment

El servei inclou el manteniment correctiu evolutiu i de suport a l'usuari en els aspectes següents:

 • Instal·lació del software client de SAP als llocs de treball dels usuaris (i reinstal·lació en cas d'incidència).
 • Manteniment correctiu, evolutiu i suport a usuari, per el paquet SAP en els seus mòduls financers principals (FI: Finances, CO: Comptabilitat Analítica, AM: Actius Fixos, EAPS: Comptabilitat Pressupostaria, TR: Gestió de la tresoreria, PS: Gestió de Projectes, MM: Mestre de materials i compres).
 • Resolució d'incidències de funcionament.
 • Comunicació encriptada amb autenticació individual entre l'estació de treball i el servidor.