Comparteix:

Guia Bàsica instal·lació SAP a Linux

Requisits i/o comprovacions prèvies

Per usar SAP en equips connectats a la Xarxa UPC, has d'instal·lar-hi el programari de SAP i estar connectats a UPClink. Per instal·lar´ho has de tenir en compte:
El client que es proporciona és només per Windows així que en el cas de Linux caldrà seguir aquest procediment amb el client gratuït de Shrew Soft (provat a ubuntu 12.04 i ubuntu 14.04):

  • Cal que l'usuari que dugui a terme la instal·lació tingui drets d'administrador.
  • L'ordinador ha de tenir com a mínim, 300Mb lliures al disc dur i satisfer els requisits del sistema que són necessaris per poder-hi instal·lar alguna de les versions de les versions disponibles
  • Sistema Operatiu: Ubuntu 12.04 o ubuntu 14.04
  • Adreça IP del rang:
        - IP's públiques de la UPC: 147.83.XX
        - IP'S privades de la UPC, enrutades de grup Grup II

 

 

1. Descarregar el client

cd /var/tmp
wget https://www.shrew.net/download/ike/ike-2.2.1-release.tgz

2. Descomprimir

tar -zxvf ike-2.2.1-release.tgz

3. Instal.lar dependencies

sudo apt-get install cmake libqt4-core libqt4-dev libqt4-gui libedit-dev libssl-dev checkinstall

4. Compil.lar

cd /var/tmp/ike
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DQTGUI=YES -DETCDIR=/etc -DNATT=YES

5. Instal.lar

sudo checkinstall -y

6. Crear el fitxer de configuració inicial

sudo cp /var/tmp/ike/source/iked/iked.conf.sample /etc/iked.conf

7. Iniciar el dimoni IKE

sudo iked

8. Iniciar el client gràfic

qikea

9. (opcional): Crear un access directe en l'escriptori

cd ~/Desktop
ln -s /usr/bin/qikea Shrewsoft

10. Importar fitxer amb la CA del nostre extrem: ipsec.crt

Authentication -> Credentials
seleccionar el certificado en el apartado "Server Certificate Authority File"