Comparteix:

Evolució del servei

Els principals projectes d'evolució normativa o de millora sobre el sistema, previstos per al 2016 son:

 • Upgrade al nivell de SP17, recomanat per el fabricant del producte, per correcció d'errors i millores en els processos estàndards. 
 • Instal.lació i configuració SAP Content Server. Nou repositori de continguts lligat totalment als objectes de negoci. 
 • Migració del procés de digitalització massiu al nou Content Server.
 • Implantació de la emissió de la factura electrònica (e-factura). 
 • Ampliació i adequació a noves formes de signatura, del procés de signatura actual dels documents de despesa.
 • Implantació de la factura rectificativa i recuperació de IVA lligat al procés de morositat.
 • Adaptació de determinats processos per l'acompliment futur del SII (Sistema de Informació Immediat) d'hisenda. 
 • Adequació del sistema en normativa de contractació electrònica. E-Notum.
 • Generació de la remesa de reclamació via correu electrònic.
 • Adequació de Flux a nous signants.
 • Procés de pas a pèrdues d'incobrables
 • Regularitzar les regles de prorrata per els indicadors d'impostos.