Comparteix:

Documentació tècnica

Versions suportades

L'accés al sistema es realitza a través del programari client SAP, que s'instal·la i actualitza a les estacions de treball de forma remota, a través de les polítiques de distribució de programari.

El mateix programari client permet accedir als diferents entorns als que l'usuari tingui accés: Producció (UPC), Preproducció(EDU) i Desenvolupament(DES).

El programari SAP admet opcions de personalització a nivell d'usuari i per cadascun dels entorns, com l'idioma, els colors de pantalla, el tipus i mida de lletra, combinacions de teclat, etc.

Política de backup

 • Les dades mestres estan historificades i son auditables amb registre de canvis
 • Còpia de seguretat diària
 • Possibilitat de recuperar els arxius de les darreres 4 setmanes

Arquitectura del servei

Les infraestructures que proporcionen el servei són les següents:

EquipsDescripcióCaracterístiques tècniquesProgramari instal·lat

Capa de

Front end

 • Servidors d'aplicació SAP R3
 • Servidors d'aplicació SAP Portal
Servidor virtual sobre Arquitectura SOLARIS
 • Solaris 5.10
 • Sap ERP 6.0
 • Sap Portal 7.3.1


Capa de

Back end Oracle

 • Servidor de Base de dades Oracle for SAP
 • Servidor de Base de dades Oracle
Servidor virtual sobre Arquitectura SOLARIS
 • Solaris 5.10
 • Oracle Database 11gR2 for SAP

Capa Backend Content Server

 • Servidor de base de dades Sap MAXDB
Servidor virtual sobre VMWARE
 • RedHat 6.4
 • Sap MaxDB content server 7.9
Dependències

El sistema SAP EcoFin fan servir eines externes com el BUS SOA UPC i s'integra amb altres sistemes corporatius a través de interficies específiques: Sistema de identitat, Portal de l'empleat, Tempus, Prisma, ...