Vés al contingut (premeu Retorn)

Descripció del servei

 

Usuaris del servei

El servei de telefonia mòbil s’ofereix al PDI i el PAS de la UPC com a sistema de suport personal a la realització de les tasques de docència, recerca i gestió de la UPC, sent necessari comptar amb aprovació prèvia.

Es contempla però la possibilitat d’altres usos excepcionals que no siguin pel suport personal  (estudiants, doctorants, seguretat, emergències, esdeveniments, etc). Aquests usos també requeriran d’aprovació prèvia.

Si voleu saber què fer per sol·licitar aquest servei, seguiu aquest enllaç.

Principals característiques del servei

Les principals característiques del servei són:

 • La numeració de les línies i les funcionalitats estan integrades amb les del servei de telefonia fixa. Les línies mòbils tenen 9 dígits i una extensió curta de 5 dígits.
 • Les trucades a telèfons de la UPC no tenen cap cost associat.
 • Els SMS nacionals no tenen cap cost associat (amb un volum màxim mensual de 100 missatges per línia calculat de forma agregada).
 • L’establiment de la trucada no té cost associat.
 • No hi ha quota d’alta ni compromís de permanència.
 • Es pot usar una mateixa línia des de diversos dispositius (multiSIM). Disposar d'una multiSIM no té cap cost associat.
 • S’aplica un sistema de tarifes planes.

Tarifa plana i Perfils

La tarifa plana s’estableix a partir de diferents Perfils, que determinen:

 • Una quota fixa mensual.
 • Un màxim de minuts per trucades nacionals que s’inclouen en la tarifa plana.
 • Un volum màxim de tràfic de dades a nivell nacional que s’inclou a la tarifa plana.
 • Una determinada gamma de terminals mòbils que tenen un mateix preu de compra.
A l'apartat Perfils de les línies es pot trobar la informació dels perfils disponibles amb el detall del que inclouen (veu i dades)  i exemples dels terminals que s'ofereixen.

Costos addicionals

Quan els consums excedeixin els límits associats a la tarifa d'un determinat perfil, l’excedent es facturarà  aplicant els preus unitaris corresponents.

De la mateixa forma, el consum de serveis no inclosos a la tarifa plana es facturarà aplicant uns preus unitaris per a cada servei addicional. A l'apartat Conceptes fora de perfil es detalla quins són aquests serveis i en l'apartat Preus es poden consultar les tarifes, tant les associades als Perfils com les dels conceptes que queden fora de la tarifa plana.

Es poden contractar serveis addicionals de forma temporal, els quals seran facturats en funció de la tarifa corresponent (com per exemple, bons per a trucades en itinerància internacional o roaming). La informació referent a les tarifes d'aquests serveis es pot consultar a Tarifes de dades GPRS en roaming.

 

Entitats implicades en el servei

Des del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) s'ha contractat els serveis de telecomunicacions per a les Universitats Catalanes adherides amb l’objectiu principal de reduir les despeses.

Aquest contracte inclou els serveis de:

 • Enllaços de veu i dades entre les diferents ubicacions territorials.
 • Telefonia fixa.
 • Telefonia mòbil.
 • Manteniment de centraletes telefòniques i altre equipament.

La contractació es va fer al gener de 2015, per un període de 2 anys, fins al gener de 2017. Es poden fer dues pròrrogues d’un any, fins al gener de 2019 com a màxim.

Proveïdors del servei

Actualment l'operador de telefonia mòbil contractat per part del CSUC és Movistar. La gestió del servei a la UPC la fa UPCnet, amb qui treballa presencialment una persona de Movistar permetent gestionar les peticions amb més agilitat.