Comparteix:

Normativa

Normativa d'ús del servei de telefonia mòbil UPC

Destinataris del servei

El servei va adreçat al PDI i al PAS de la UPC com a sistema de suport a la realització de les tasques de docència, recerca i gestió de la Universitat.

Compromisos dels usuaris d'una línia mòbil UPC 

 La persona amb telèfon mòbil UPC es compromet a:

  1. Respectar aquesta normativa.
  2. Fer un bon ús del mòbil i de les línies de veu i dades associades al mòbil.
  3. Utilitzar la telefonia mòbil UPC exclusivament per a les finalitats acadèmiques de les activitats docents, de recerca, de transferència i de gestió.

 L'incompliment dels compromisos pot ser motiu de la cancel·lació immediata de la línia de mòbil. 

Decàleg de recomanacions de seguretat dels dispositius mòbils 

Apliqueu les recomanacions de seguretat publicades pel Centre Criptològic Nacional al seu decàleg.

 

Keywords
normatives