Vés al contingut (premeu Retorn)

Model econòmic i tarifes

Model econòmic

El model econòmic assumeix que el servei es finança en base a dos instruments:

  1. El pressupost centralitzat, que prové de les partides de l'àrea TIC de la UPC.
  2. El pressupost descentralitzat, que prové de les partides del pressupost UPC gestionades per les unitats acadèmiques, de serveis o del PDI (projectes de transferència i recerca).

D'acord amb això, es reparteixen els conceptes de la facturació del proveïdor Movistar.  Movistar, factura el servei a la UPC mensualment. Aquesta facturació es realitza en una sola factura que inclou:

  • quotes fixes d'aquest contracte, a càrrec del pressupost centralitzat que inclou la gestió del contracte i el servei "swap" dels terminals mòbils
  • quotes variables, a càrrec del pressupost descentralitzat: inclouen les tarifes dels paquets de veu i dades contractats en cada línia, els consums que excedeixen dels paquets contractats i altres serveis que demani l'usuari com els bons de dades en roaming.

La repercussió de les quotes variables a les unitats acadèmiques o als PDI es realitzen un cop l'any aplicant el procediment de trasllat de recursos que determina el Servei d'Economia de la UPC.

Els usuaris del servei disposen de la informació detallada de la facturació de les seves línies i els consums propis, en l'eina de consulta de consum gCOT, podeu consultar a aquesta FAQ com accedir-hi.

Tarifes a partir de novembre 2018

La tarifa que s'aplicarà a cada usuari del servei de telefonia mòbil, depèn dels paquets de veu i dades contractats.

El paquet de veu i dades defineix, de forma mensual:

  • Una quantitat de minuts de tràfic de veu nacional (entre 200 i 600 minuts).
  • Una quantitat o quota de dades nacionals (entre 1 GB MB i 30 GB) amb un preu tancat.

A banda de les quotes mensuals corresponents al paquet de veu i paquet de dades contractat en cada línia, altres serveis o conceptes facturables.  Aquests es facturaran de forma complementària a la quota mensual resultant de la combinació del paquet de veu i de dades.

Detall de tarifes