Vés al contingut (premeu Retorn)

Model econòmic, tarifes i perfils

Model econòmic

El model econòmic assumeix que el servei es finança en base a dos instruments:

  1. El pressupost centralitzat, que prové de les partides de l'àrea TIC de la UPC.
  2. El pressupost descentralitzat, que prové de les partides del pressupost UPC gestionades per les unitats acadèmiques, de serveis o del PDI (projectes de transferència i recerca).

D'acord amb això, es reparteixen els conceptes de la facturació del proveïdor Movistar.  Movistar, factura el servei a la UPC mensualment. Aquesta facturació es realitza en una sola factura que inclou:

  • quotes fixes d'aquest contracte, a càrrec del pressupost centralitzat, inclou: La reparació i renovació de terminals i la seva gestió. 
  • quotes variables, a càrrec del pressupost descentralitzat: inclouen la tarifa plana del perfil, els consums que excedeixen els límits del perfil, els que no estan inclosos al perfil i els altres serveis que demani l’usuari (bons de dades etc).

La repercussió de les quotes variables a les unitats acadèmiques o als PDI es realitzen un cop l'any aplicant el procediment de trasllat de recursos que determina el Servei d'Economia de la UPC.

Els usuaris del servei disposen de la informació detallada de la facturació de les seves línies i els consums propis, en l'eina de consulta de consum gCOT, podeu consultar a aquesta FAQ com accedir-hi.

Tarifes 2016

La tarifa que s'aplicarà a cada usuari del servei de telefonia mòbil, depèn del Perfil que es contracti i que s'associa a cada línia contractada.

El Perfil defineix, de forma mensual:

  • Una quantitat de minuts de tràfic de veu nacional (entre 200 i 350 minuts).
  • Una quantitat o quota de dades nacionals (entre 500 MB i 4 GB) amb un preu tancat.

Apart del Perfil que s'associa a una línia al contractar-la, existeixen altres serveis o conceptes facturables, als quals anomenem "Conceptes fora del Perfil". Aquests es facturaran de forma complementària a la quota mensual fixa del Perfil.

Detall de perfils i tarifes