Comparteix:

Com disposar d'una línia mòbil corporativa

 

Per disposar d'un mòbil corporatiu amb alta de línia, cal que us adreceu amb ATIC.

La sol·licitud d’una nova línia l'haurà d'aprovar el responsable del finançament de les despeses associades.

En el contracte vigent no s'inclouen els terminals, per tant, no hi ha cap descompte en l'adquisició dels terminals. En cas d'adquirir un terminal mitjançant aquest contracte, s'inclou un servei de reparació en cas d'avaries.

En la sol·licitud d'una alta de línia corporativa, cal que especifiqueu/adjunteu:

1.- El Paquet de veu i/o dades que millor s'ajusta a les necessitats. La informació de les tarifes la podeu trobar a l'apartat Model econòmic i tarifes .

2.- El vistiplau de l'administració o de la direcció de la unitat a la qual s'associaran els costos corresponents a la línia.

Un cop rebuda la sol·licitud, ATIC procedeix a la tramitació i us contactarà oportunament, ja sigui per notificar-vos la resolució de la petició, o bé per sol·licitar-vos informació addicional.