Comparteix:

Procediments

Alta de línies

La sol·licitud d’una nova línia ha de ser aprovada pel responsable del finançament de les despeses associades.

Un usuari podrà tenir una única línia mòbil amb multiSIM, per al seu ús en diversos dispositius mòbils (tauletes, etc), en cas que sigui necessari.

Per a altres necessitats específiques es requerirà una justificació del sol·licitant, juntament amb les aprovacions del responsable del finançament i de la Direcció Informàtica.

Consulteu el procediment de Sol·licitud de noves línies.

Baixa de línies

Les línies s'han de donar de baixa quan ja no siguin necessàries. Una opció alternativa fora fer un canvi de titularitat, quan l'usuari necessiti mantenir el número de línia per altres usos o finalitats. En sol·licitar la baixa de la línia, s'allibera el número associat. Per sol·licitar la baixa  contacteu amb ATIC.

Consulta de consums i tarifes 

Les tarifes associades a les línies i el seu consum es poden consultar a l'aplicació gCOT: https://gcot.upc.edu

En aquesta FAQ s'explica cóm consultar les tarifes i consums de la línia própia.

Configuració i seguretat del terminal

Cada usuari haurà de configurar-se el terminal en funció de les seves necessitats i a tal efecte, disposarà de documentació i suport que s’oferirà pels canals habituals dels serveis TIC.

En els casos en que el terminal hagi d’accedir a dades o a sistemes d’informació que requereixin protecció, serà imprescindible configurar la seguretat del terminal de manera adequada (bloqueig automàtic del terminal, contrasenyes, etc).

És igualment recomanable, que no s’emmagatzemi a la memòria del terminal informació valuosa o sensible per tal de prevenir els possibles efectes d’una pèrdua del terminal, robatori, avaria o altres incidències.

En cas que sigui imprescindible que el terminal contingui aquest tipus d’informació, l’usuari haurà d’aplicar les mesures de protecció, còpia i restauració adients. 

Consulteu en aquesta FAQ quina és la configuració recomanada per al terminal.

Canvi de titularitat de línies

En el cas que es vulgui mantenir el número de línia, però amb un titular diferent, s'ha de complimentar el formulari de Canvi de titularitat, que ha d'ésser signat tant per la UPC (com a entitat que allibera la línia), com per la persona que passa a ser titular de la línia. El terminal associat a la línia s'haurà de lliurar al nou titular si el terminal té una antiguitat inferior a 12 mesos. Per sol·licitar un canvi de titularitat contacteu amb ATIC.