Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediments

Alta de línies

La sol·licitud d’una nova línia ha de comptar amb l’aprovació prèvia de qui serà el responsable del finançament de les despeses associades.

El model de terminal que s’assignarà a la línia es correspondrà amb el del Perfil sol·licitat. Si es dona el cas que l’usuari necessita un terminal superior al que correspon a aquell perfil, serà l’usuari qui assumirà la diferència de cost.

Un usuari podrà tenir una única línia mòbil amb multiSIM, per al seu ús en diversos dispositius mòbils (tablets, etc), en cas que sigui necessari.

Per a altres necessitats específiques es requerirà una justificació del sol·licitant, juntament amb les aprovacions del responsable del finançament i de la Direcció Informàtica.

Consulteu el procediment de Sol·licitud de noves línies.

Baixa de línies

Les línies es poden donar de baixa quan ja no es requereixin (es pot fer un canvi de titularitat, en el cas que, per algún motiu, es vulgui mantenir el número de línia). En sol·licitar la baixa de la línia, s'allibera el número associat i l'usuari ha de retornar el terminal si aquest té una antiguitat inferior a 12 mesos. Per sol·licitar la baixa  contacteu amb ATIC.

Consulta de consums i tarifes 

Les tarifes associades a les línies i el seu consum es poden consultar a l'aplicació gCOT: https://gcot.upc.edu(obriu en una finestra nova)

Consulteu en aquesta FAQ quina és la vostra tarifa i el vostre consum.

Configuració i seguretat del terminal

Cada usuari haurà de configurar-se el terminal en funció de les seves necessitats i a tal efecte, disposarà de documentació i suport que s’oferirà pels canals habituals dels serveis TIC.

En els casos en que el terminal hagi d’accedir a dades o a sistemes d’informació que requereixin protecció, serà imprescindible configurar la seguretat del terminal de manera adequada (bloqueig automàtic del terminal, contrasenyes, etc).

És igualment recomanable, que no s’emmagatzemi a la memòria del terminal informació valuosa o sensible per tal de prevenir els possibles efectes d’una pèrdua del terminal, robatori, avaria o altres incidències.

En cas que sigui imprescindible que el terminal contingui aquest tipus d’informació, l’usuari haurà d’aplicar les mesures de protecció, còpia i restauració adients. 

Consulteu en aquesta FAQ quina és la configuració recomanada per al terminal.

Reparació i renovació de terminals

Els terminals mòbils avariats amb cobertura per la garantia del proveïdor seran reparats. L’usuari disposarà d’un terminal de substitució durant el període en que el seu terminal estigui en reparació. 

En cas d’avaries no cobertes per la garantia s’avaluarà la viabilitat de realitzar una reparació.

La renovació de terminal sense subvenció es pot realitzar en qualsevol moment, assumint l'usuari el total del cost del terminal. Per optar a la subvenció, la qual és diferent segons el perfil de la línia, han d'haver transcorregut 3 anys des de l'anterior canvi de terminal.

El canvi a un perfil de major cost dóna dret a sol·licitar el canvi del terminal anterior, per un terminal que correspongui al nou perfil (la correspondència s'estableix segons el seu valor estimat), tot i que el terminal actual no estigui avariat ni sigui obsolet. Aquest canvi a un perfil més car amb la renovació del terminal implicarà però, l'acceptació d'un compromís de permanència de 3 anys en el nou perfil.

Per tramitar la reparació o renovació del vostre terminal  contacteu amb ATIC.

Canvi de titularitat de línies

En el cas que es vulgui mantenir el número de línia, però amb un titular diferent, s'ha de complimentar el formulari de Canvi de titularitat, que ha d'ésser signat tant per la UPC (com a entitat que allibera la línia), com per la persona que passa a ser titular de la línia. El terminal associat a la línia s'haurà de lliurar al nou titular si el terminal té una antiguitat inferior a 12 mesos. Per sol·licitar un canvi de titularitat contacteu amb ATIC.