Comparteix:

Notificacions afectacions serveis

Protocol estàndard de notificacions

Criteris de notificació:

ATIC notifica totes les afectacions als serveis TIC que compleixin tots els criteris següents:

  • L’afectació es produeix dins de l’horari del servei.

  • L’aturada té duració superior a 10 min. Si afecta a un servei crític el gestor del servei pot demanar notificar

  • El servei estigui en producció (no es notifiquen els serveis de preproducció o desenvolupament a no ser que el Service Manager ho demani expressament)

Canals de notificació:

- Correu electrònic:

ATIC envia un missatge des d'atic@upc.edu adreçada als interlocutors específics per a aquell servei.

Quan s'efectuarà la notificació?

  • Aturades planificades fora de primer dijous de mes: 4 dies laborables abans
  • Aturades primer dijous de mes: dijous anterior
  • Aturades planificades urgents: com a molt tard 1 hora abans de l'inici
  • Aturades no planificades: a partir dels 10 min d'aturada

- Notificació a Serveis TIC:

Es publica un avís sobre l'afectació a la pàgina de Notificacions Generals dels serveis:

https://serveistic.upc.edu/ca/notificacions-generals-serveistic

Aquesta afectació es pot consultar també a la pàgina del servei.

Si es tracta d'una afectació no planificada, s'actualitza a la notícia l'evolució i finalització de l'incident.

Nota: Com subscriure's a les notificacions?

Protocol de comunicació en cas d'incident greu

Un incident greu és aquell en el qual es produeix afectació general en els usuaris d'un servei crític en producció i es posa en risc el compromís d'acompliment dels nivells de servei acordats.

1- Notificació a Interlocutors TIC de la UPC:

Grup de WhatsApp Incidents TIC UPC crítics que inclou als responsables TIC de la UPC que han demanat constar.

2- Notícia a Serveis TIC UPC

Es publica un avís sobre l'afectació a la pàgina de Notificacions Generals dels serveis:

 https://serveistic.upc.edu/ca/notificacions-generals-serveistic

3- Missatge de correu a Interlocutors TIC UPC:

ATIC envia un missatge des d'atic@upc.edu adreçada als interlocutors TIC de la UPC amb informació específica sobre l'incident. En cas que el servei de correu estigui afectat, no s'envia fins que no s'hagi restablert el servei.

Seguiment i tancament de l’incident:

Durant l'incident s'actualitza l'evolució a la notícia de Serveis TIC.

Un cop finalitza es notifica als diferents canals.