Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediments

Alta d'una bustia

Les bústies es creen en el moment que un usuari es dona d'alta a l'identitat digital UPC.

Les bústies d'identitats genèriques s'han de demanar via tiquet a l'ATIC.

Esquema d'adreces de les bústies: 

Perfil Esquema
Qui ho pot sol·licitar?
Com ho ha de sol·licitar?
Persona física UPC

<id>@upc.edu

<id>@estudiantat.upc.edu

El propi usuari o bé un usuari autoritzat de la seva unitat de vinculació.

 

 

 

 

 

 

Contactant amb ATIC

 

 

 

Òrgan unipersonal

<carrec>@upc.edu

 

<carrec>.<unitat>@upc.edu o

<unitat>.<carrec>@upc.edu

  • Creació automàtica, en crear-se el càrrec o en el nomanament
  • A petició del secretaria general 
  • A petició de la persona nominada 

 

Institucional UPC

<unitat>@upc.edu

 

<servei>.<unitat>@upc.edu o

<unitat>.<servei>

Responsable de la unitat.

Genèriques

UPC

<finalitat>.<unitat>@upc.edu o

<unitat.<finalitat@upc.edu>

Responsable de la unitat

Requereix de signatura de compromís d'ús

Temporal UPC <id>@event.upc.edu

Qualsevol treballador PDI o PAS., ha d'especificar la data de caducitat

Suport tècnic <id>.<servei>@tcn.upc.edu Responsable dels Serveis Informàtics que es designin.

Un cop es fa l'activació de la bústia de correu s'envia un missatge a l'usuari amb la informació sobre com accedir-hi i se l'informa que les credencials d'accés són les mateixes que ja tingui per accedir a les intranets de la UPC. Aquest missatge l'envia ATIC a l'adreça personal de l'usuari.


Alta d'àlies 

Tipus d'àlies àlies adreça origen adreça destí Com ho ha de sol·licitar?
Esquemes d'adreçament antics  <id>@upc.edu adreça amb esquema antic Automàtic en el moment de fer el canvi d'adreçament, o la migració de correu
Esquemes subdominis <nom.cognom>@xxx.upc.edu nom.cognom@xxx.upx.edu Automàtic en el moment de fer l'alta de les persones en el subdomini
Adreces Òrgans Unipersonals amb distinció de gènera

femeni@upc.edu

masculí@upc.edu

 

Automàtiques en el moment de crear l'adreça
Adreces sense bústia

finalitat.unitat@upc.edu

Qualsevol adreça UPC

 

Contactant amb ATIC

El cap de la Unitat. En el moment de la sol·licitud ha de signar el document d'acceptació de l'àliesBaixa d'una bústia

La vigència del servei de correu està predefinida segons el perfil de bústia (consulteu el Cicle de vida de cada tipus de bústia)

Quan una persona es desvincula de la UPC s’inicia el període de carència que tingui assignat. Quan aquesta carència arribi a l’últim mes s’envien dos avisos a la mateixa bústia, el primer 30 dies abans i l’últim 7 dies abans, informant que el seu compte deixarà d’estar operatiu, i que perdrà l’accés a Google Workspace i totes les dades que hi tingui: bustia, Drive, etc.

El rector i el gerent poden sol·licitar una baixa immediata d'una bústia quan les circumstàncies així ho requereixin. En aquest cas es realitzarà una baixa immediata sense avisos previs, i l’usuari perdrà l’accés a la bústia i a tot Google Workspace.

 

Modificació d'una bústia

Les modificacions de les bústies s'han de demanar  a l'Atic posant una incidència.

 

Backups de les bústies i restauració

El servei de correu l'ofereix Google. En aquests moments no hi ha un servei de backup i recuperació, els missatges esborrats queden un mes a la paperera. Pots consultar aquesta FAQ per saber com recuperar un missatge de la paperera.

 

Redireccions

A serveis de correu externs

  • La redirecció de l'adreça UPC comporta riscos legals atès que desvia contingut potencialment sensible des del punt de vista legal (protecció de dades, privacitat, etc) a tercers sense que entre aquests i la UPC hi hagi cap acord que n'estableixi les garanties necessàries.
  • En virtut del punt anterior s'estableix que no es podrà redireccionar cap bústia a un servei extern a UPC.

A serveis de correu interns

  • Les bústies personals podran redireccionar-se a qualsevol servei local de correu dels existents a la UPC.

Entre bústies del servei de correuUPC

No es permeten redireccions entre adreces del servei CorreuUPC excepte en el cas de les adreces institucionals, que poden ser redirigides a adreces personals

 

Petició migració d'unitats amb servei local de correu al servei correuUPC

Les unitats que gaudeixen d'un servei de correu local i decideixen integrar-se al servei «CorreuUPC» ho podran fer contactant amb ATIC. 

.