Comparteix:

Servei antivirus equips de treball gestionats

 

L'antivirus instal·lat als equips de treball gestionats s’administra de manera centralitzada. Aquesta administració inclou la instal·lació, configuració,  l’actualització dels productes i noves versions i la gestió d’alertes.

Actualment el producte que es fa servir és l’EDR (Endpoint Detection and Response) CrowdStrike Falcon. Aquest producte va més enllà d’un antivirus tradicional, ja que utilitza tecnologies avançades de detecció, com l'anàlisi de comportament i l'aprenentatge automàtic, per a identificar i prevenir amenaces en temps real. Per tant, pot detectar tant amenaces conegudes com desconegudes basant-se en el comportament del sistema i les activitats malicioses.

Quan es produeixen alertes als equips de treball gestionats es notifica a ATIC i es crea un tiquet associat a l’alerta i l’equip on s'ha produit.