Comparteix:

Normativa i Procediments

Normativa i Procediments Equip de treball

Qui pot utilitzar el servei

Les unitats de serveis generals de la UPC disposen d'equips de treball gestionats. També els aularis de Campus Nord, Biblioteques i algunes unitats de departament (UTGCNTIC, INTE...).


Alta d'un equip al servei d'equip de treball gestionat

Per afegir un equip al servei d'equips de treball gestionats posa't en contacte amb ATIC.


Apagat i engegada automàtica d'equips.

Per assegurar que s'apliquen correctament les actualitzacions de seguretat de Microsoft és necessari reiniciar els equips de manera regular. S'han detectat estacions que no es reinicien, i per tant, no se li apliquen aquests pegats posant en risc aquests equips i la resta.

És necessari deixar apagat l'equip al marxar, principalment per motius de seguretat i estalvi energètic.

Si voleu canviar l'hora d'apagat i/o d'engegada del vostre equip ho podeu fer a través de https://turniton.upc.edu. Podeu consultar el funcionament d'aquest servei a aquesta guia.

Bloqueig de sessió i apagada de pantalles.

Com a mesura de seguretat, els equips es bloquegen als 10 minuts d’inactivitat si l'usuari no està treballant amb ells i serà  necessari introduir de nou la contrasenya per desbloquejar-los. Així mateix com a mesura d’estalvi energètic la pantalla dels equips s’apagarà als 15 minuts d’inactivitat. Queden fora d’aquesta mesura aquells equips en què pot ser un inconvenient com els ubicats a les sales de presentacions i a les aules de docència.


Suport a l'estació de treball

Si tens una incidència o alguna consulta referent al teu equip de treball posa't en contacte amb ATIC.