Vés al contingut (premeu Retorn)

Introducció

Què és EquipsTIC

EquipsTIC és l'aplicació de manteniment de l'equipament informàtic de la UPC. L'aplicació permet conèixer quins equips s'utilitzen per donar els serveis TIC que la UPC ofereix en els àmbits de docència, recerca i gestió i que s'ofereixen des de les Unitats Acadèmiques, i unitats de gestió.

EquipsTIC permet a les Unitats de la UPC:

 • Inventariar els seus equips i, a partir d'aquest inventari fer la gestió centralitzada dels equips.
 • Carregar dades d'altres possibles sistemes de gestió d'infraestructures existents en les unitats i visualitzar-les per unitat i en el seu conjunt.

Els equips TIC que es gestionen des d'EquipsTIC son:

 • Servidors
 • Dispositius d'emmagatzemament
 • Equips de comunicacions
 • Equips ofimàtics
 • Equips multimèdia

Accés a l'aplicació i rols d'usuari

S'accedeix a EquipsTIC mitjançant un navegador web obrint la pàgina https://equipstic.upc.edu validant-vos amb el mateix nom d'usuari i contrasenya de les intranets UPC.

L'aplicació disposa dels següents rols d'usuari:

 • Gestor d'unitat: té privilegis per editar les dades dels equips de les unitats a les quals estigui assignat. Les seves modificacions passen pel circuit de validació (Guia dels gestors d'unitat).
 • Consultor d'unitat: rol de consulta, permet cercar i consultar tots els equips de les unitats a les quals estigui assignat. No pot fer modificacions (Guia dels consultors d'unitat).
 • Gestor de manteniment: té privilegis per accedir a la funcionalitat de gestió centralitzada d'equips centralitzat (Guia dels gestors de manteniment i administradors).
 • Operador de manteniment: te privilegis per crear/editar qualsevol equip de qualsevol unitat. Les seves modificacions passen pel mateix circuit de validació que les altes/modificacions d'equips realitzades pels usuaris de les unitats. D'altre banda l'operador de manteniment pot consultar usuaris i els seus privilegis.
 • Administrador del sistema: té privilegis per accedir a la funcionalitat d'administració i configuració del sistema.
 • Consultor UTG: permet consultar tots els equips d'una UTG concreta 

Cicle de vida dels equips

La gestió del cicle de vida d'un equip es fa a través de dos camps d'estat:

Quan un equip es dona d'alta o es modifica s'activa el circuit de validació perquè l'equip sigui validat per un gestor de manteniment centralitzat.