Vés al contingut (premeu Retorn)

Guia dels gestors de manteniment i administradors

Funcionalitats de Manteniment

Els usuaris gestors de manteniment d'EquipsTIC poden fer la gestió centralitzada dels equips de qualsevol de les unitats donades d'alta al sistema i disposen de les mateixes funcionalitats que els gestors de les unitats. Veure la Guia de les Unitats Bàsiques.

Validació equipament

La pestanya "Validació equipament" permet canviar d'estat de validació els equips donats d'alta a EquipsTIC.

La pestanya està estructurada en una àrea de cerca que us permet seleccionar els equips segons diferents criteris i un àrea de resultats delimitada per una barra superior que conté la funcionalitat de validar equip.

Un cop hagueu fet la cerca podeu seleccionar diferents equips i fer el seu canvi d'estat massiu mitjançant l'opció "Validar". En aquest moment el sistema mostrarà una finestra per demanar confirmació. D'altra banda, la vista de resultats de la cerca us permet accedir en mode edició a la fitxa de l'equip.

Nota: cal tenir present que els equips donats d'alta i/o modificats pels gestors de manteniment centralitzat quedaran en estat "validat".

Administració

Camps auditables

Aquesta funcionalitat mostra tots els camps de la fitxa de l'equip i permet marcar aquells que són auditables. Els camps auditables són aquells que, en cas de canvi, requeriran d'una validació posterior per part del gestor de manteniment centralitzat.

Notificacions

La funcionalitat de notificacions us permet configurar la plantilla de les notificacions existents a l'aplicació. Cada plantilla disposa d'una llista de destinataris, l'assumpte i cos del missatge. Podeu clicar la icona "?" per consultar els tags disponibles per a cadascun dels camps de la plantilla.

Les plantilles disponibles són:

  • Nova càrrega d'equips
  • Alta manual d'equips
  • Equip modificat
  • Canvi d'estat d'equips
  • Descentralització d'equips

Marques

La funcionalitat Marques us permet cercar, donar d'alta i modificar les marques existents a l'aplicació i que seran comunes per a totes les unitats. Les marques es poden donar de baixa sempre i quan no estiguin referenciades a de cap equip de l'inventari.

Àmbits

La funcionalitat Àmbits us permet cercar, donar d'alta i modificar els àmbits existents a l'aplicació. Els àmbits es poden donar de baixa sempre i quan no estiguin referenciats des de cap equip de l'inventari.

Unitats

La funcionalitat d'Unitats està disponible pels gestors d'unitat. Consulteu el seu funcionament a la Guia dels gestors d'unitat.

Usuaris

La funcionalitat d'usuaris permet cercar, donar d'alta i assignar rols i unitats als usuaris de l'aplicació.

La cerca d'usuaris es pot portar a terme mitjançant el seu nom d'usuari o nom complet. Per defecte, la cerca mostrarà tots els usuaris existents a l'aplicació. Per a cadascun dels usuaris la llista d'usuaris us mostra dues icones que us permeten modificar o esborrar l'usuari.

La modificació d'usuari us mostra un àrea superior que permet modificar les dades de la fitxa de l'usuari i un àrea inferior amb els rols i unitats gestionades. Dins la barra que delimita l'àrea inferior trobareu l'enllaç "Assignar Rol" que us permetrà assignar un nou rol a la persona.

Freqüència de les notificacions

Cada usuari pot configurar la freqüència amb la que es reben les notificacions de l'aplicació d'EquipsTIC. Es pot configurar aquesta opció de les notificacions mitjançant el menú desplegable disponible en fer click sobre el nom de l'usuari actual.

Els valors possibles són: Instantània, Diària, Setmanal i Mensual. El valor per defecte per tots els usuaris és Instantània.

Les notificacions per un usuari amb freqüència Instantània s'envien immediatament, mentre que amb la resta d'opcions, l'usuari rep un únic correu electrònic amb totes les notificacions pendents fins al moment.