Comparteix:

Suggeriments

Fes-nos arribar les teves propostes

Si vols és fer una proposta per una nova funcionalitat o una millora del servei, pots enviar-nos una proposta de projecte, en endavant PDP

un document en format ODT o txt amb el teu PDP. La proposta ha de ha de ser:

  1. Un títol descriptiu del PDP
  2. El teu nom i adreça de contacte
  3. Un resum del PDP d'unes 150 paraules com a molt
  4. Les persones que avalen el PDP si escau (persones interessades en el projecte)
  5. L'objectiu del PDP
  6. La motivació del PDP, que ha d'explicar clarament quin interès té el que es proposa i el seu valor estratègic si escau.
  7. Els beneficis que la realització del PDP ha de comportar al servei afectat
  8. Si escau, els riscos en què es pot incórrer al realitzar el PDP
  9. Si escau, altres serveis TIC que es veuen afectats per aquest PDP

Un PDP pot anar acompanyat d'altres fitxers amb informació complementària en format PDF/A, tam

L'editor d'aquest servei es posarà en contacte amb tu per seguir amb el procés de validació de la proposta.