Vés al contingut (premeu Retorn)

Guia de les unitats bàsiques i operadors de manteniment

Inventari

La pestanya inventari us permet accedir a totes les funcionalitats de gestió de l'inventari. La pestanya està estructurada en una àrea de cerca que us permet seleccionar els equips segons diferents criteris i un àrea de resultats delimitada per una barra superior que conté les funcionalitats de crear, exportar, canvi d'estat i eliminar equip.

Com crear equips

Accediu a la pestanya inventari i seleccioneu l'opció +Crear de la barra de comandes del resultat de la cerca. El sistema mostra la fitxa d'equip d'inventari amb tots els seus camps.

Els camps obligatoris són aquells marcats amb el símbol "*" i, en funció de la tipologia i el tipus d'equip, el sistema mostra els camps obligatoris addicionals a emplenar.

En cas que us calgui donar d'alta un equip amb una marca que no existeix en el sistema, contacteu amb l'ATIC per tal de sol·licitar la seva creació.

El camp Model és autocompletable, per tant, a mida que l'aneu emplenant el sistema us mostra un desplegable amb els models que es corresponen al text que heu escrit. L'objectiu d'aquesta funcionalitat és unificar els noms dels diferents models existents en l'inventari.

La fitxa de l'equip conté el camp Estat mitjançant el qual podreu determinar l'estat de manteniment en el qual es troba l'equip.

Un cop hagueu emplenat els camps de la fitxa premeu el botó "Desar" per tal de gravar l'equip. En el moment de desar, el sistema:

  • Valida que no existeix cap altre equip amb el mateix número de sèrie i marca. En cas afirmatiu, us indicarà que no és possible fer l'alta.
  • Envia una notificació per correu electrònic als gestors de manteniment centralitzat informant que s'ha donat d'alta un nou equip per tal que es procedeixi a la seva validació.

Com cercar equips

L'àrea de cerca de la pestanya inventari us permet seleccionar els equips segons qualsevol camp de la fitxa d'inventari. Es poden fer cerques combinades amb diferents camps i informant una part del valor de cada camp.

D'altre banda el cercador té una opció de filtre per text la qual us permet cercar directament pels camps més comuns com són el nom, nomDNS, unitat, unitat destinatària, UTG i edifici.

El resultat de la cerca mostra tots aquells equips de la/es unitats a les quals tingui accés l'usuari i que es corresponguin als criteris de selecció triats. Per defecte, el sistema mostrarà la llista d'equips paginats de 10 en 10. Podeu avançar i retrocedir per les pàgines amb els botons "Següent" i "Anterior". En cas que desitgeu obtenir la llista sense paginació seleccioneu l'enllaç "Mostrar tots" de la barra de resultats de la cerca.

 

Com modificar equips

Utilitzeu l'àrea de cerca per seleccionar l'equip que voleu modificar. Un cop el sistema mostri l'equip a la llista resultat de la cerca, premeu la icona que apareix a la dreta per accedir a la seva fitxa.

Un cop modificat l'equip, i en cas que s'hagi modificat algun dels camps auditables, el sistema envia una notificació per correu electrònic als gestors de manteniment centralitzat per tal que es procedeixi a la seva validació.

Els camps auditables són aquells camps de la fitxa de l'equip que des de la gestió de manteniment centralitzat es determina que han de ser validats en cas de canvi (per exemple data de compra o data final garantia).

 

Com eliminar equips

Per eliminar un equip cerqueu-lo de la mateixa forma descrita al punt anterior i, un cop seleccionat/s l'equip/s, premeu l'enllaç "Eliminar" disponible en la barra de resultats de la cerca. Un cop premeu "Eliminar" el sistema mostra una finestra per seleccionar el nou estat dels equips.

Com accedir al log dels equips

Els equips disposen d'un log d'activitat que conté les accions i el detall dels canvis sobre l'equip. El log d'activitat es mostra al final de la fitxa de l'equip i conté la data de creació, data i usuari de la darrera modificació de l'equip. Accedint a la icona de detall podeu visualitzar l'històric dels canvis el qual conté el detall dels camps anteriors i nous.

Com exportar equips

Per exportar la informació dels equips cerqueu-los des de la pestanya Inventari i seleccioneu-los. Un cop seleccionats, els podeu exportar mitjançant l'enllaç "Exportar" disponible a la barra de resultats de la cerca.
L'exportació genera un fitxer amb format .csv que conté tots els camps de la fitxa d'inventari separats amb el delimitador ",".

Com canviar d'estat equips

Cerqueu i seleccioneu els equips des de la pestanya Inventari. Els podreu canviar d'estat massivament mitjançant l'enllaç "Canvi d'estat" disponible a la barra de resultats de la cerca. Un cop seleccionat l'enllaç "Canvi d'estat" seleccioneu el nou estat dels equips a la finestra que es mostra.

L'aplicació també permet canviar l'estat d'un equip des de la fitxa d'inventari.

Cal tenir present que el canvi d'estat implica validació per part del gestor de manteniment centralitzat.

Importar

El menú 'Importar' ofereix dues opcions per importar dades d'equips al sistema:

Importar inventari - Altes

La pestanya 'Importar inventari - Altes' ofereix la funcionalitat d'importar equips nous massivament a partir d'un fitxer amb format csv. Podeu consultar la plantilla així com el procediment per importar dins la FAQ Com puc importar equips massivament? 

Un cop tingueu el fitxer preparat, podeu fer la importació mitjançant el botó "Carregar fitxer". En cas que el format del fitxer a incorporar no sigui correcte, el sistema mostra un missatge d'informatiu.

Un cop carregat el fitxer, l'aplicació mostra un enllaç per accedir a un fitxer amb el resum dels equips importats i els possibles errors produïts durant el procés de càrrega i, d'altra banda, envia una notificació als gestors de la unitat i als gestors de manteniment centralitzat informant de la càrrega d'un fitxer d'inventari. Un dels objectius d'aquesta notificació és que els usuaris gestors de manteniment centralitzat facin les validacions pertinents dels equips carregats.

 Importar inventari - Modificacions

La pestanya 'Importar inventari - Modificacions' ofereix la possibilitat de modificar dades d'equips ja existents al sistema a partir d'un fitxer amb format csv. Podeu consultar la plantilla així com el procediment per importar dins la FAQ Com puc importar equips massivament? 

Les dades que es poden modificar estan limitades a les següents:

 • Propòsit (àmbit): equips de qualsevol categoria
 • Sistema Operatiu: equips de les categories 'Equip de treball' i 'Equips de computació'
 • Nom
 • Campus
 • Edifici
 • Localització
 • Usuari infraestructura
 • Unitat
 • Unitat TIC
 • Unitat destinatària
 • Observacions

Un cop tingueu el fitxer preparat, podeu fer la importació mitjançant el botó "Carregar fitxer". En cas que el format del fitxer a incorporar no sigui correcte, el sistema mostra un missatge d'informatiu.

Un cop carregat el fitxer, l'aplicació mostra un enllaç per accedir a un fitxer amb el resum dels equips importats i els possibles errors produïts durant el procés de càrrega.

Administració

Els usuaris amb el rol "Gestor d'unitat" tenen accés a l'administració dels usuaris de la/es unitats que gestionen.

Unitats

La pestanya Administració permet accedir a la gestió de les unitats. La funcionalitat de gestió d'unitats permet cercar segons identificador, nom i codi d'unitat i, per defecte, llista totes les unitats que l'usuari pot gestionar. Per a cadascuna de les unitats l'aplicació mostra dues icones:

 • Fitxa d'unitat: permet gestionar els usuaris gestors de la unitat amb accés a EquipsTIC.
 • Esborrar: permet esborrar la unitat en cas que l'usuari ja no sigui gestor de la mateixa.


Dins la fitxa d'unitat trobareu dues pestanyes:

 • Gestors: llista tots els gestors de la unitat i permet:

  • Afegir-ne de nous mitjançant l'enllaç "Afegir" situat a la barra d'inici de la llista de gestors el qual permetrà cercar el nou gestor mitjançant el seu nom d'usuari.


  • Esborrar gestors mitjançant la icona de paperera situat a la dreta de cada línia del llistat de gestors

 • Tipus d'ús (categories) específiques dels equips per a la unitat

Freqüència de les notificacions

Cada usuari pot configurar la freqüència amb la que es reben les notificacions de l'aplicació d'EquipsTIC. Es pot configurar aquesta opció de les notificacions mitjançant el menú desplegable disponible en fer click sobre el nom de l'usuari actual.

Els valors possibles són: Instantània, Diària, Setmanal i Mensual. El valor per defecte per tots els usuaris és Instantània.

Les notificacions per un usuari amb freqüència Instantània s'envien immediatament, mentre que amb la resta d'opcions, l'usuari rep un únic correu electrònic amb totes les notificacions pendents fins al moment.