Vés al contingut (premeu Retorn)

Condicions d'ús

myList: autoservei de llistes de correu


Aquesta normativa defineix com s'ha d'utilitzar myList.upc.edu, quins compromisos adquireixen els propietaris i els subscriptors de les llistes, la normativa per als noms de les llistes  i el compliment de la llei de protecció de dades, en endavant LOPD.

Normativa d'ús del servei

Qui pot crear una llista

El PDI i PAS de la UPC poden crear llistes de correu a myList.upc.edu seguint les instruccions del formulari "Crea una llista" del mateix servei. Qui crea la llista és el propietari o administrador i tria el tipus de llista segons les seves necessitats. 

En el cas de creació de llistes via API també es permet usuaris genèrics d'aplicació

Qui pot subscriure's a una llista

Qualsevol persona sigui personal o no de la UPC pot subscriure's a les llistes de subscripció pública. En el moment que és subscriptor d'una llista és membre del servei myList.upc.edu.

A qui podem subscriure a una llista

Podem subscriure a una llistes a qualsevol persona sigui personal o no de la UPC. En fer la subscripció d'una persona que no és de la UPC, li hem de demanar el consentiment per rebre informació i l'hem d'informar de l'ús que farem de les seves dades personals i dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades.

Compromís del propietari d'una llista

La persona que crea una llista és el propietari o administrador de la llista i es compromet a:

 1. Respectar la normativa de noms de les llistes.
 2. Fer un bon ús de la llista i de la informació que conté.
 3. Utilitzar la llista exclusivament per a ús i finalitats acadèmiques lligades a les activitats docents, de recerca i de transferència de tecnologia o de gestió.  Està expressament exclòs l'ús de les llistes com a plataforma per a oferir serveis TIC a tercers.
 4. Avisar al Servei d’Atenció TIC de les possibles fallades de funcionament de la llista i respondre les peticions, dubtes i queixes que se li plantegin.
 5. Informar al Responsable de seguretat (LOPD) de l’ús incorrecte de la llista de distribució i de qualsevol altre incident de seguretat (https://www.upc.edu/normatives/proteccio-de-dades/intranet-de-proteccio-de-dades-upc/registre-dincidencies(obriu en una finestra nova).
 6. Impulsar el compliment de totes aquestes normes a totes les persones que tinguin accés a les dades de la llista.
 7. El propietari de la llista ha de tenir el consentiment dels subscriptors, en aquest documenta s'explica com: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/cataleg-de-normes-ti/guia-dret-informar-i-legitimacio/guia-pel-deure-informar-i-legitimacio-upc-v11.pdf/view(obriu en una finestra nova)
 8. Fer un correcte manteniment de les adreces de correu i evitar qualsevol pràctica que es pugui considerar spam.

L'incompliment dels compromisos per part del propietari d'una llista  pot implicar la cancel·lació immediata de la llista.

Compromís del subscriptor d'una llista 

Els subscriptors de les llistes es comprometen a:

 1. Fer un bon ús de la llista i de la informació que conté.
 2. Utilitzar la llista exclusivament per a ús i finalitats acadèmiques lligades a les activitats docents, de recerca i de transferència de tecnologia o de gestió.  Està expressament exclòs l'ús de les llistes com a plataforma per a oferir serveis TIC a tercers.
 3. Comunicar immediatament a la persona responsable de la seguretat i a la  responsable de personal de la UPC qualsevol ús incorrecte detectat en els sistemes de correu electrònic.
 4. No revelar les adreces de correu de la llista ni la identitat de les persones integrants a terceres persones o entitats, per a usos aliens als que han motivat la creació de la llista.

L'incompliment dels compromisos per part d'un subscriptor pot implicar la cancel·lació immediata de la subscripció.

Normativa de noms

Aquestes normes tenen com a objectiu definir els criteris que cal tenir en compte per escollir noms per les llistes de myList.upc.edu.

 • El nom escollit ha de descriure l'objectiu de la llista, no ha de generar ambigüitats i convé que sigui fàcil de memoritzar.
 • El criteri recomanat per construir els noms de les llistes és fer aparèixer algun dels elements següents, en l'ordre indicat , i separats per punts:
  • les sigles o acrònim de la unitat o servei.
  • el col·lectiu al qual va adreçada (PAS, PDI, estudiantat...).
  • el nom proposat d’acord amb la finalitat que tingui.
 • Els noms han de ser diferents dels noms de les llistes institucionals. Podeu consultar la normativa de noms de llistes institucionals.
 • El nom escollit no pot contenir paraules intimidatòries, hostils o ofensives.

Si es crea una llista amb un nom no adequat, la UPC es reserva el dret de cancel·lar-la.

Compliment de la LOPD

El servei de llistes de correu utilitza dades personals subjectes al compliment de la LOPD.

L'administrador de cada llista és el responsable del compliment del RGPD, la LOPDGDD, i l’ENS,  a llistes amb adreces correu externes a la UPC s'ha de garantir el consentiment per al tractament de dades de caràcter personal, tal com s'explica al document:

https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/cataleg-de-normes-ti/guia-dret-informar-i-legitimacio/guia-pel-deure-informar-i-legitimacio-upc-v11.pdf/view(obriu en una finestra nova)

S'ha de fer un correcte manteniment de les adreces de correu i evitar qualsevol pràctica que es pugui considerar spam.

Els usuaris poden exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita dirigida al delegat de protecció de dades de la UPC a l'adreça d'ATIC.

NOTA:  A part del que s'ha exposat anteriorment cal seguir la resta d’indicacions establertes en: el Manual UPC de Protecció de Dades(obriu en una finestra nova), la Política de seguretat de la Informació(obriu en una finestra nova), la Normativa de seguretat pròpia de la UPC(obriu en una finestra nova) i les condicions d'us recollides en l'avís legal de la web de la UPC(obriu en una finestra nova).

Política d'esborrat de llistes

Una llista sense activitat durant 14 mesos, es considera caducada i es tanca. En el moment de tancar-la, s'envia una notificació al propietari informant-li.

Si el propietari considera que la llista hauria de continuar estant activa, disposa de 2 mesos per reactivar-la. Per fer-ho ha contactar amb ATIC i sol·licitar reobrir-la i, un cop reoberta, caldrà enviar un missatge a la llista per a que torni a tenir activitat i deixi d'estar afectada per la política d'esborrat.

En cas que el propietari no la reactivi durant aquests dos mesos, la llista s'eliminarà de forma definitiva.